Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Zapłata opłaty zapasowej/kary pieniężnej przez inny podmiot/osobę niż producent/handlowiec

2021-02-23 12:17

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, przypomina, iż stosownie do treści art. 61 § 1 Ordynacji podatkowej zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą (…) następuje w formie polecenia przelewu

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (31.05.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (31.05.2019)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (23.02.2021)

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych informuje...

2021-03-01 13:21

W dniu 12 sierpnia 2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1373) (rozmiar: 477,63 kB).

Powyższe Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (20.08.2020)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (02.03.2016)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (01.03.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty