Ułatwienia dostępu

O nas

RARS

O nas

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych jest polską agencją wykonawczą podlegającą pod Prezesa Rady Ministrów. Została utworzona na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych.

RARS dba o zapewnienie strategicznych rezerw produktów żywnościowych, medycznych i technicznych oraz zapasów paliw nie tylko w czasie pokoju, ale przede wszystkim na wypadek konfliktu zbrojnego, zagrożenia zdrowia publicznego, klęski żywiołowej lub innej sytuacji kryzysowej

Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za gromadzenie i nadzór rezerw strategicznych oraz zapasów paliw, ale także za ich cykliczną wymianę i konserwację, aby zachować najwyższy standard zasobów.

pexels-dominika-roseclay-4318194.jpg
o-nas-banner.jpg

Dbamy o bezpieczeństwo Polski

Misja, wizja

Wizja, misja i wartości są dla pracowników RARS inspiracją w codziennej pracy i wpływają na nasz sposób funkcjonowania i rzetelne wykonywanie obowiązków. Wartości nie tylko wpływają na nasz sposób funkcjonowania jako organizacji, ale także określają nasze podejście do Obywateli, pracowników, kontrahentów i instytucji, z którymi współpracujemy.
Misja
„Dbamy o bezpieczeństwo Polski i jej Obywateli poprzez zabezpieczanie kluczowych zasobów i usług niezbędnych w sytuacjach kryzysowych. Wspieramy realizację celów społecznych i gospodarczych.”
Wizja
„Współtworzymy system zarządzania kryzysowego. Skutecznie zabezpieczamy potrzeby Państwa i Obywateli w sytuacjach kryzysowych. W nowoczesny i elastyczny sposób zarządzamy zasobami strategicznymi.”

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Kierownictwo

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Michał Kuczmierowski

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Od 23 lutego 2021 r. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. 7 września 2020 r. powołany na stanowisko Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych. Od kwietnia do września 2020 r. pełnił obowiązki Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych. W latach 2018-2020 członek Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., gdzie odpowiadał za przygotowanie strategii biznesowej i transformacyjnej Grupy, nadzorował pion finansowy oraz strategii i standardów. Ma ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe oraz doradcze, przez ponad 10 lat związany był z branżą finansową.
Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Marcin Wasilewski

Zastępca Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Manager wyższego szczebla z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu procesami logistycznymi i dystrybucyjnymi o znaczeniu strategicznym. Przez wiele lat związany z biznesem, gdzie z powodzeniem tworzył i implementował systemy logistyczne, wdrażał standardy zakupowe oraz magazynowe. Posiada bogate doświadczenie w uzyskiwaniu efektu synergii w procesach Merges&Acquisitions oraz zna specyfikę funkcjonowania spółek notowanych na giełdzie. Od 3 lat związany z sektorem publicznym, gdzie odpowiadał za kluczowe dla bezpieczeństwa pastwa procesy logistyczne m.in. łańcuch dystrybucji środków i urządzeń medycznych w czasie pandemii, tworzenie logistyki narodowego programu szczepień przeciwko COIVD-19, dystrybucję środków wsparcia dla sił zbrojnych na granicy z Białorusią oraz całościowo za system dystrybucji pomocy z Polski dla walczącej Ukrainy.

Czym się zajmujemy

Nasze zadania

Do naszych zadań należy między innymi:

Utrzymywanie rezerw strategicznych, w tym ich przechowywanie, dokonywanie wymiany lub zamiany oraz przeprowadzanie konserwacji przechowywanych rezerw strategicznych. 
Wykonywanie decyzji Prezesa Rady Ministrów dotyczących tworzenia, udostępnienia i likwidacji rezerw strategicznych. 
Wykonywanie decyzji uprawnionych organów lub podmiotów dotyczących zakupu, magazynowania i wydawania określonych asortymentów towarów. 
Organizowanie usług, w tym usług transportowologistycznych, na własną rzecz oraz na rzecz uprawnionych innych organów lub podmiotów, w celu niezbędnym do przeciwdziałania lub zwalczania danego zagrożenia. 
Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność lub pozostającymi w posiadaniu Agencji, a także ich oddawanie do odpłatnego korzystania, w szczególności na podstawie umów najmu i dzierżawy lub świadczenie innych usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami. 
Prowadzenie inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury technicznej służącej do utrzymywania rezerw strategicznych oraz innych inwestycji związanych z wykonywaniem zadań Agencji. 
Udostępnianie rezerw strategicznych oraz realizacja innych zadań w ramach udzielania pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego. 
Tworzenie i utrzymywanie zapasów agencyjnych ropy naftowej i paliw na zasadach określonych w ustawie o zapasach ropy naftowej i produktów naftowych oraz wykonywanie innych obowiązków wynikających z tej ustawy. 
Wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych ustawach lub w Programie Rezerw Strategicznych. 
techniczne.jpg
Historia Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
Na przestrzeni lat przyczyniliśmy się do pomocy zarówno w kraju jak i poza jego granicami

23 luty 2021 r.

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

    RARS
23 lutego 2021 r. weszła w życie ustawa z 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych, na mocy której Agencja Rezerw Materiałowych została przekształcona w Rządową Agencję Rezerw Strategicznych podległą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i nadzorowaną bezpośrednio przez Prezesa Rady Ministrów. Oprócz tego ustawa m.in. pozwala na zwiększenie efektywności działania, a celem ustawy w założeniu jest zabezpieczenie Polski na wypadek zagrożeń, mogących wywołać zakłócenia w podaży i popycie niektórych towarów i dóbr na rynku, a tym samym negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa, w tym dla życia i zdrowia obywateli.

23 luty 2021 r.

11 marzec 2004 r.

PRZEJĘCIE CZĘŚCI OBOWIĄZKÓW AGENCJI RYNKU ROLNEGO


Na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. poz. 386), przejęcie zadań i obowiązków związane z gromadzeniem i gospodarowaniem rezerw produktów rolnych, oraz produktów i półproduktów żywnościowych.

31 marzec 2002 r.

ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI


Przejęcie mienia i obowiązków zlikwidowanej Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych.

31 marzec 2002 r.

30 maj 1996 r.

UTWORZENIE AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH


Agencja Rezerw Materiałowych

Powstała w wyniku ustawy z 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych i zapasach obowiązkowych paliw (Dz.U. z 1996 r. nr 90, poz. 404). Przejęła zadania od Głównego Zarządu Rezerw Państwowych w zakresie gospodarowania rezerwami paliw, surowców i materiałów. W 2002 r. przejęła zadania gospodarowania produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (po zlikwidowanej Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych), a w 2004 r. produktów rolnych, produktów i półproduktów żywnościowych (przejęcie zadań od Agencji Rynku Rolnego). Obok gospodarowania rezerwami, ARM została powołana do tworzenia i utrzymywania zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych w ramach polityki bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Początkowo rezerwy były podzielone na:

  • rezerwy mobilizacyjne
  • rezerwy gospodarcze

Na mocy ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych wprowadzono jeden rodzaj rezerw (rezerwy strategiczne), które zostały uznane za majątek Skarbu Państwa.

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych