Ułatwienia dostępu

O nas

RARS

O nas

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych jest polską agencją wykonawczą podlegającą pod Prezesa Rady Ministrów. Została utworzona na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych.

RARS dba o zapewnienie strategicznych rezerw produktów żywnościowych, medycznych i technicznych oraz zapasów paliw nie tylko w czasie pokoju, ale przede wszystkim na wypadek konfliktu zbrojnego, zagrożenia zdrowia publicznego, klęski żywiołowej lub innej sytuacji kryzysowej

Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za gromadzenie i nadzór rezerw strategicznych oraz zapasów paliw, ale także za ich cykliczną wymianę i konserwację, aby zachować najwyższy standard zasobów.

pexels-dominika-roseclay-4318194.jpg
o-nas-banner.jpg

Dbamy o bezpieczeństwo Polski

Misja, wizja

Wizja, misja i wartości są dla pracowników RARS inspiracją w codziennej pracy i wpływają na nasz sposób funkcjonowania i rzetelne wykonywanie obowiązków. Wartości nie tylko wpływają na nasz sposób funkcjonowania jako organizacji, ale także określają nasze podejście do Obywateli, pracowników, kontrahentów i instytucji, z którymi współpracujemy.
Misja
„Dbamy o bezpieczeństwo Polski i jej Obywateli poprzez zabezpieczanie kluczowych zasobów i usług niezbędnych w sytuacjach kryzysowych. Wspieramy realizację celów społecznych i gospodarczych.”
Wizja
„Współtworzymy system zarządzania kryzysowego. Skutecznie zabezpieczamy potrzeby Państwa i Obywateli w sytuacjach kryzysowych. W nowoczesny i elastyczny sposób zarządzamy zasobami strategicznymi.”

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Kierownictwo

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Karolina Sochańska-Domagała

Pełniąca obowiązki Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

 

Czym się zajmujemy

Nasze zadania

Do naszych zadań należy między innymi:

Utrzymywanie rezerw strategicznych, w tym ich przechowywanie, dokonywanie wymiany lub zamiany oraz przeprowadzanie konserwacji przechowywanych rezerw strategicznych. 
Wykonywanie decyzji Prezesa Rady Ministrów dotyczących tworzenia, udostępnienia i likwidacji rezerw strategicznych. 
Wykonywanie decyzji uprawnionych organów lub podmiotów dotyczących zakupu, magazynowania i wydawania określonych asortymentów towarów. 
Organizowanie usług, w tym usług transportowologistycznych, na własną rzecz oraz na rzecz uprawnionych innych organów lub podmiotów, w celu niezbędnym do przeciwdziałania lub zwalczania danego zagrożenia. 
Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność lub pozostającymi w posiadaniu Agencji, a także ich oddawanie do odpłatnego korzystania, w szczególności na podstawie umów najmu i dzierżawy lub świadczenie innych usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami. 
Prowadzenie inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury technicznej służącej do utrzymywania rezerw strategicznych oraz innych inwestycji związanych z wykonywaniem zadań Agencji. 
Udostępnianie rezerw strategicznych oraz realizacja innych zadań w ramach udzielania pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego. 
Tworzenie i utrzymywanie zapasów agencyjnych ropy naftowej i paliw na zasadach określonych w ustawie o zapasach ropy naftowej i produktów naftowych oraz wykonywanie innych obowiązków wynikających z tej ustawy. 
Wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych ustawach lub w Programie Rezerw Strategicznych. 
techniczne.jpg
Historia Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
Na przestrzeni lat przyczyniliśmy się do pomocy zarówno w kraju jak i poza jego granicami

23 luty 2021 r.

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

    RARS
23 lutego 2021 r. weszła w życie ustawa z 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych, na mocy której Agencja Rezerw Materiałowych została przekształcona w Rządową Agencję Rezerw Strategicznych podległą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i nadzorowaną bezpośrednio przez Prezesa Rady Ministrów. Oprócz tego ustawa m.in. pozwala na zwiększenie efektywności działania, a celem ustawy w założeniu jest zabezpieczenie Polski na wypadek zagrożeń, mogących wywołać zakłócenia w podaży i popycie niektórych towarów i dóbr na rynku, a tym samym negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa, w tym dla życia i zdrowia obywateli.

23 luty 2021 r.

11 marzec 2004 r.

PRZEJĘCIE CZĘŚCI OBOWIĄZKÓW AGENCJI RYNKU ROLNEGO


Na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. poz. 386), przejęcie zadań i obowiązków związane z gromadzeniem i gospodarowaniem rezerw produktów rolnych, oraz produktów i półproduktów żywnościowych.

31 marzec 2002 r.

ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI


Przejęcie mienia i obowiązków zlikwidowanej Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych.

31 marzec 2002 r.

30 maj 1996 r.

UTWORZENIE AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH


Agencja Rezerw Materiałowych

Powstała w wyniku ustawy z 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych i zapasach obowiązkowych paliw (Dz.U. z 1996 r. nr 90, poz. 404). Przejęła zadania od Głównego Zarządu Rezerw Państwowych w zakresie gospodarowania rezerwami paliw, surowców i materiałów. W 2002 r. przejęła zadania gospodarowania produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (po zlikwidowanej Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych), a w 2004 r. produktów rolnych, produktów i półproduktów żywnościowych (przejęcie zadań od Agencji Rynku Rolnego). Obok gospodarowania rezerwami, ARM została powołana do tworzenia i utrzymywania zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych w ramach polityki bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Początkowo rezerwy były podzielone na:

  • rezerwy mobilizacyjne
  • rezerwy gospodarcze

Na mocy ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych wprowadzono jeden rodzaj rezerw (rezerwy strategiczne), które zostały uznane za majątek Skarbu Państwa.

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych