Ułatwienia dostępu

COVID-19

Infolinia: +48 22 699 9332. Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

COVID-19

Walka z pandemią

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych od początku pandemii COVID-19 bierze czynny udział w zwalczaniu oraz przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Współpracując z innymi jednostkami administracji rządowej, samorządowej oraz partnerami biznesowymi, zapewniamy narzędzia do skutecznej walki z pandemią poprzez dostarczanie środków ochrony osobistej oraz urządzeń medycznych dla pacjentów.

Doświadczenie pracowników RARS pozwoliło utrzymać łańcuchy dostaw newralgicznych materiałów i urządzeń do placówek medycznych w szczytach pandemii, a utrzymywany obecnie poziom ich rezerw pozwala w sytuacji ponownego ich wystąpienia, skutecznie zareagować zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia w tym zakresie.

Pomioty lecznicze, które posiadają konto w systemie RARS PUE mają możliwość samodzielnego złożenia zamówienia poprzez platformę https://pue.rars.gov.pl/login na szczepionki przeciw Covid-19 oraz dostępne środki ochrony indywidualnej typu: rękawiczki, ochraniacze, płyny do dezynfekcji itp.

Szpitale, które posiadają konto w systemie RARS PUE mają możliwość samodzielnego złożenia zamówienia poprzez platformę https://pue.rars.gov.pl/login na dostępne leki przeciw Covid-19.

covid-2.jpg

RARS

Narodowy Program Szczepień

Walka z pandemią to również Narodowy Program Szczepień, którego RARS jest immanentnym komponentem w zakresie dystrybucji i logistyki od momentu odbioru szczepionek od producenta, poprzez magazynowanie i utrzymywanie w odpowiednich warunkach preparatów, aż po dostarczenie ich do punktów szczepień na terenie całego kraju

Szczepionki przeciw COVID-19:

szczepionkacovid@rars.gov.pl

Szczepionki

Zamawianie i zwrot szczepionek

Zasady składania zamówień

Każdy podmiot, który chce złożyć zamówienie musi posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Nie ma możliwości samodzielnego założenia konta na tej platformie. Konto zakłada pracownik RARS. W celu założenia konta należy skontaktować się z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych telefonicznie lub mailowo:

Nr. tel. na infolinię 22 699 93 32

Adres email: szczepionkacovid@rars.gov.pl

Po założeniu konta przez pracownika RARS zamówienia składa się poprzez portal https://pue.rars.gov.pl/login

Dostępne pakiety dostarczane w zimnym łańcuchu 2-8°C:

 • Pfizer/Omicron (wariant BA.4-5) – 30 dawek (5 fiolek)
 • Pfizer/Omicron (wariant BA.4-5) – 60 dawek (10 fiolek)
 • Pfizer Junior 6m-4lata – 20 dawek (2 fiolki)
 • Pfizer Junior 5+/O BA.4-5 – 20 dawek (2 fiolki)
 • Nuvaxovid XBB 1.5 – 10 dawek (2 fiolki)


Podczas przyjęci szczepionki należy:

 • sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone,
 • zweryfikować zabezpieczenia opakowania,
 • fiolki umieścić razem z kartonikiem transportowym w lodówce (2-8°C).

Należy bezwzględnie stosować się do wskazanych dat i godzin ważności.

Na kartoniku znajduje się etykieta zawierająca w szczególności datę przydatności szczepionek określającą czas przechowywania produktu w warunkach zimnego łańcucha 2-8°C:

 • Pfizer/Omicron (wariant BA.4-5) – do 10 tygodni od daty rozmrożenia w hurtowni farmaceutycznej
 • Pfizer Junior 5+/O BA.4-5 (wariant BA.4-5) – do 10 tygodni od daty rozmrożenia w hurtowni farmaceutycznej
 • Pfizer Junior 6m-4lata – do 10 tygodni od daty rozmrożenia w hurtowni farmaceutycznej
 • Nuvaxovid XBB.1.5 – do 12 miesięcy od daty produkcji

Fiolki powinny być umieszczone razem z kartonikiem transportowym w lodówce (2-8°C), w celu późniejszej identyfikacji.

Okres ważności fiolki przygotowanej do szczepienia wynosi, w przypadku:

 • Pfizer/Omicron (wariant BA.4-5) po pierwszym nakłuciu igłą – 12 godzin (temp. 8-30°C),
 • Pfizer Junior 5+/O BA.4-5 (po pierwszym nakłuciu igłą) – 12 godzin (temp. 8-30°C),
 • Pfizer Junior 6m-4lata (po pierwszym nakłuciu igłą) – 12 godzin (temp. 8-30°C),
 • Nuvaxovid XBB.1.5 (po pierwszym nakłuciu igłą) – 12 godzin (temp.2-8°C), 6 godzin (temp. do 25°C),
Codziennie na koniec dnia, należy przeprowadzić przegląd zapasu w lodówce: fiolki przeterminowane punkt utylizuje we własnym zakresie, stratę należy odnotować w portalu https://pue.rars.gov.pl/login w zakładce „zarejestruj stratę”.

Zwrot szczepionek do hurtowni

Zwroty należy zgłaszać na adres mailowy szczepionkacovid@rars.gov.pl

Zwroty szczepionek mogą odbywać się tylko z zachowaniem wszystkich standardów określonych przez Prawo Farmaceutyczne, zgodnie z wymogami DPD (Dobrą Praktyką Dystrybucyjną).

Zwrot realizowany jest przez hurtownię, która dostarczyła zwracaną szczepionkę do PWDL.

Szczepionka Nuvaxovid XBB 1.5 zgodnie z Komunikatem nr 34 Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepień przeciw COVID-19 w sezonie 2023/2024 nie podlega zwrotowi.

Szczepionki

Pytania i odpowiedzi

Jakie jest minimalna ilość zamówienia i dostawy szczepionek?

 • Pfizer/Omicron (wariant BA.4-5) – 30 dawek (5 fiolek)
 • Pfizer/Omicron (wariant BA.4-5) – 60 dawek (10 fiolek)
 • Pfizer Junior 6m-4lata – 20 dawek (2 fiolki)
 • Pfizer Junior 5+/O BA.4-5 – 20 dawek (2 fiolki)
 • Nuvaxovid XBB 1.5 – 10 dawek (2 fiolki)

Kiedy będzie dostawa zamówionych szczepionek do mojego szpitala/punktu szczepień?

Zamówienia należy składać do godz. 12.00 w systemie PUE https://pue.rars.gov.pl/login co najmniej 2 dni robocze przed preferowanym dniem dostawy. Podczas składania zamówienia wskazujemy preferowany dzień dostawy (dokonujemy wyboru z kalendarza). Dostawy są realizowane przez hurtownie farmaceutyczne do godz. 13.00. Dostawy nie są realizowane w weekendy.

Gdzie znajdę potwierdzenie o statusie zamówienia?

W systemie PUE https://pue.rars.gov.pl/login, w którym składacie Państwo zamówienia jest widoczny aktualny status zamówienia.

Jakie są numery kodów EAN dla aktualnych szczepionek?

 • Novavax-Nuvaxovid XBB.1.5,Szczepionka Covid pakiet 10 dawek - 5909991527372
 • Novavax-Nuvaxovid XBB.1.5,Szczepionka Covid pakiet 10 dawek (8596575000580) - 8596575000580
 • Novavax-Nuvaxovid XBB.1.5,Szczepionka Covid pakiet 10 dawek (8596575000658) - 8596575000658
 • Pfizer Junior 5+/Omicron BA.4-5, Szczepionka Covid pakiet 20 dawek - 5909991503185
 • Pfizer Junior 6m-4lata, Szczepionka Covid pakiet 20 dawek - 5909991503277
 • Pfizer/Omicron, Szczepionka Covid pakiet 30 dawek - 5909991495725
 • Pfizer/Omicron, Szczepionka Covid pakiet 60 dawek - 5909991495732

Co należy raportować w stratach szczepionek?

W stratach należy raportować niewykorzystane bądź uszkodzone szczepionki.

Kto jest odpowiedzialny za utylizację przeterminowanych/niewykorzystanych szczepionek?

Szpital/punkt szczepień utylizuje szczepionki we własnym zakresie. Konieczne jest zarejestrowanie straty w systemie PUE https://pue.rars.gov.pl/login, w którym składacie Państwo zamówienia.

Gdzie zgłosić zwrot szczepionek p/Covid?

Zwroty zgłasza się poprzez infolinię 22 699 93 32 lub na szczepionkacovid@rars.gov.pl

 


Ile dawek szczepionki zawiera jedna fiolka?

 • Pfizer/Omicron (wariant BA.4-5): 6 dawek
 • Pfizer Junior 6m-4lata: 10 dawek
 • Pfizer Junior 5+/O BA.4-5: 10 dawek
 • Nuvaxovid XBB 1.5: 5 dawek
W jakiej pozycji powinny być przechowywanie fiolki ze szczepionką?

Fiolki powinny być przechowywane w pozycji pionowej.Jaki jest okres ważności szczepionki Pfizer/Omicron (wariant BA.4-5)?

 • nieotwarta fiolka – do 2 lata (temp. od -90°C do -60°C),
 • nieotwarta fiolka – do 10 tygodni (temp. 2°-8°C),
 • nieotwarta fiolka – do 12 godzin (temp. do 30°C),
 • po pierwszym przekłuciu igłą: 12 godzin (temp. 8-30°C).

Jaki jest okres ważności szczepionki Pfizer Junior 6m-4lata?

 • nieotwarta fiolka – do 2 lata (temp. od -90°C do -60°C),
 • nieotwarta fiolka – do 10 tygodni (temp. 2°-8°C),
 • nieotwarta fiolka – do 12 godzin (temp. do 30°C),
 • po pierwszym przekłuciu igłą: 12 godzin (temp. 8-30°C).

Jaki jest okres ważności szczepionki Pfizer Junior 5+/O BA.4-5?

 • nieotwarta fiolka – do 2 lata (temp. od -90°C do -60°C),
 • nieotwarta fiolka – do 10 tygodni (temp. 2°-8°C),
 • nieotwarta fiolka – do 12 godzin (temp. do 30°C),
 • po pierwszym przekłuciu igłą: 12 godzin (temp. 8-30°C).

Jaki jest okres ważności szczepionki Nuvaxovid XBB.1.5?

 • nieotwarta fiolka – do 12 miesięcy (temp. 2°-8°C),
 • nieotwarta fiolka – do 12 godzin (temp. do 25°C),
 • po pierwszym nakłuciu – 12 godzin (temp. 2°-8°C), 6 godzin (temp. do 25°C).

Transport szczepionek dotarł co POU. Co należy sprawdzić?

Należy sprawdzić temperaturę szczepionki po przyjeździe do przyjmującego POU oraz natychmiast przystąpić do zapewnienia szczepionce zalecanej temperatury przechowywania.

Gdzie znajduje się informacja o zakończeniu mroźnego łańcucha?

Data i godzina zmiany warunków przechowywania odnotowana jest etykiecie kartonika.

Czy monitorować temperaturę przechowywanych szczepionek?

Tak. Jeśli urządzenie pokazuje temperatury minimalne/maksymalne, ta informacja powinna zostać sprawdzona i zapisana. Jeśli urządzenie nie pokazuje temperatury minimalnej/maksymalnej, wtedy aktualna temperatura powinna zostać sprawdzona i zapisana minimum dwa razy (na początku i na koniec dnia pracy).

Co robić jeżeli szczepionki nie mogą być przechowywane w miejscu do tego przeznaczonym?

Szczepionki powinny być przechowywane w przenośnym pojemniku do przechowywania szczepionek. Należy umieścić urządzenie do monitorowania temperatury (najlepiej z sondą w buforze termicznym) tak blisko szczepionek, jak to możliwe, i sprawdzać oraz zapisywać temperatury co godzinę. Pojemnik powinien być zamknięty tak długo, jak to możliwe.

Czy po otrzymaniu transportowego pojemnika termicznego można sprawdzić czy fiolki ze szczepionką są całe?

Nie należy otwierać tacek ani wyjmować fiolek do czasu potwierdzenia gotowości do rozmrożenia lub zastosowania.

Co wchodzi w skład kompletu akcesoriów do szczepień, który można zamówić z RARS?

W skład kompletów akcesoriów do szczepień wchodzą: sól fizjologiczna, strzykawki, igły, gaziki, rękawiczki, maseczki, fartuchy, plastry.

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych