Ułatwienia dostępu

Interpretacje indywidualne

Interpretacje przepisów udzielone przez Prezesa RARS

Numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać opłaty związane z interpretacjami

Numer rachunku bankowego, na które należy wpłacać opłatę w wysokości 40,00 PLN za wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej opłaty zapasowej lub zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców:


RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
03 1130 1017 0000 3159 1520 0075 

W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych zaistniałych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego

Numer rachunku bankowego, na które należy wpłacać opłatę skarbową w wysokości 17,00 PLN od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa na podstawie art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych