Ułatwienia dostępu

Udostępnianie rezerw żywnościowych

Rezerwy żywnościowe

Zasady udostępniania rezerw

Prezes Rady Ministrów udostępnia rezerwy w drodze decyzji, wydawanej z urzędu albo na wniosek organu lub podmiotu określonego w ustawie o rezerwach strategicznych
Przeznaczenie udostępnianych rezerw każdorazowo jest określane w decyzji Prezesa Rady Ministrów, a produkty utrzymywane na rezerwach żywnościowych mogą zostać wykorzystane zarówno w żywieniu indywidualnym, jak i zbiorowym
Rezerwy żywnościowe

Co udostępnialiśmy

Rezerwy żywnościowe udostępniane były w przypadku sytuacji kryzysowych, gdy zagrożone było bezpośrednio życie i zdrowie ludzi np. w czasie powodzi, kiedy nie wolno używać wody ze studni ani gruntowej. Wtedy właśnie jako produkt pierwszej potrzeby udostępniano wodę pitną

W związku z epidemią COVID-19 w Polsce i z uwagi na wprowadzony reżim epidemiczny żywność przekazywana była też potrzebującym, w ramach Solidarnościowego Konwoju Wsparcia Seniorów. Udostępniono wtedy między innymi konserwy mięsne, konserwy typu pasztet, makaron, smalec. 

Udostępniane były również rezerwy żywnościowe w ramach pomocy humanitarnej np. dla potrzebujących w Libanie. Żywność była również udostępniana w związku z utrzymującą się presją migracyjną na granicy polsko-białoruskiej.

Wybuch wojny i inwazja wojsk rosyjskich na terenie Ukrainy wymagała od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych szybkiego, sprawnego i skutecznego działania związanego z koniecznością udostępniania rezerw żywnościowych. Odpowiadając na skutki zagrożeń, które dotychczas nie występowały na terenie Polski, wdrożono w rezerwach żywnościowych nowe grupy asortymentowe np. racje żywnościowe.

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych