Ułatwienia dostępu

Rezerwy techniczne

Rezerwy techniczne

Rezerwy techniczne

Udostępniane rezerwy techniczne takie jak materiały, maszyny, urządzenia i konstrukcje umożliwiające sprawne odtwarzanie uszkodzonych lub zniszczonych elementów infrastruktury, ograniczają skutki zaistniałej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

W ramach technicznych rezerw strategicznych

utrzymywane są następujące grupy towarów:
Maszyny budowlane

Maszyny budowlane

Asortyment przeciwpowodziowy

Asortyment przeciwpowodziowy

Maszty oświetleniowe

Maszty oświetleniowe

Agregaty prądotwórcze

Agregaty prądotwórcze

Stalowe konstrukcje składanych mostów kolejowych i drogowych

Stalowe konstrukcje składanych mostów kolejowych i drogowych

Mosty pływające i inny sprzęt związany z transportem wodnym

Mosty pływające i inny sprzęt związany z transportem wodnym

Cysterny do przewozu wody pitnej

Cysterny do przewozu wody pitnej

W latach2011 - 2022 oraz podczas walki z COVID-19 udostępniliśmy:

12

Zbiorników na tlen

49

Bramek do dezynfekcji

14

Konstrukcji mostowych

7

Generatorów tlenu

1034

Kontenerów to triażu pacjentów

16

Punktów szczepień

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych