Ułatwienia dostępu

Zadania dodatkowe

Zadania dodatkowe

Najważniejsze informacje

Utrzymujemy zdolność reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz dysponujemy zapleczem eksperckim, pozwalającym takie sytuacje zażegnywać. Realizujemy liczne zadania pomocowe zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Od ponad roku RARS pełni rolę centrum przekazywania pomocy płynącej z Polski i całego świata dla Ukrainy. Realizujemy liczne unijne projekty. Nasze doświadczenie pozawala na realizację ważnych przedsięwzięć, takich jak Narodowy Program Szczepień.

Zadania dodatkowe

Aktualne zadania

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych