Ułatwienia dostępu

Rezerwy żywnościowe

Rezerwy żywnościowe

Tworzone są w celu złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli i uruchamiane np. na wypadek klęski żywiołowej czy wojny. Asortyment oraz ilości rezerw określa przygotowywany na 5 lat Rządowy Program Rezerw Strategicznych. Obecny obejmuje lata 2022-2026.

Szczegółowe dane dotyczące asortymentu, ilości i rozmieszczenia utrzymywanych rezerw stanowią informację niejawną, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

W ramach żywnościowych rezerw strategicznych

utrzymywane są następujące grupy towarów:
Zboża i produkty zbożowe

Zboża i produkty zbożowe

Mięso i przetwory mięsne

Mięso i przetwory mięsne

Tłuszcze roślinne i zwierzęce

Tłuszcze roślinne i zwierzęce

Produkty mleczne

Produkty mleczne

Inne (np. woda pitna mineralna, cukier)

Inne (np. woda pitna mineralna, cukier)

W latach 2011 - 2023 z rezerw żywnościowych udostępniliśmy:

14,8 tys. ton

żywności udostępniliśmy w latach 2020-2023

Miliony litrów

Dostarczamy wodę pitną do rejonów dotkniętych powodzią, gdyż nie wolno wówczas używać wody ze studni ani gruntowej.  

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych