Ułatwienia dostępu

Gaz

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych na podstawie delegacji ustawowej art. 70c ustawy o zapasach przeprowadziła w 2022 roku nabór wniosków o świadczenie usługi biletowej oraz zakup gazu ziemnego.

W wyniku przeprowadzonego naboru Agencja zawarła umowy biletowe oraz dokonała zakupu gazu ziemnego od następujących podmiotów:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
Alokacja finansowa określona art. 70c ustawy o zapasach została w pełni wykorzystana.

Obecnie nie planuje się przeprowadzenia naboru wniosków.

W przypadku uruchomienia naboru wniosków Agencja zamieści stosowną informację na stronie internetowej.
Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych