Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Załatwianie spraw

2022-01-05 16:06

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, obywatele mogą skontaktować się z pracownikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych za pośrednictwem:

Skrzynka e-mailowa kancelaria@rars.gov.pl oraz ePUAP obsługiwane są przez Biuro Rozwoju Organizacyjnego Dział Administracyjny RARS. Ponadto Biuro Rozwoju Organizacyjne Dział Administracyjny wykonuje czynności kancelaryjne związane z przyjmowaniem wszelkiej korespondencji wpływającej do Agencji.

Godziny pracy RARS od 07.30 do 15.30.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) – klienci Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w celu załatwienia sprawy w RARS mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza–przewodnika

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Adam Haponiuk-Winiczenko (01.04.2016)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (27.08.2014)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (05.01.2022)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty