Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Zakup towarów i usług do rezerw

2021-04-23 14:32

Zakupy do technicznych rezerw strategicznych, zarówno nowych towarów, jak i usług związanych z gospodarowaniem rezerwami (przeglądy okresowe, konserwacje) dokonywane są w oparciu o wewnętrzne uregulowania prawne Agencji, zgodnie z:

  • ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych,
  • ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (11.06.2015)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (23.04.2021)

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 3

Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty