Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Rezerwy techniczne

2021-02-23 14:27

  • Rezerwy techniczneRezerwy techniczne

    W ramach rezerw strategicznych technicznych utrzymywane są m.in. ciężkie maszyny budowlane, rozdrabniacze wolnoobrotowe i rębaki, cysterny do przewozu wody pitnej, maszty oświetleniowe, agregaty prądotwórcze, stalowe konstrukcje składanych mostów kolejowych i drogowych oraz elementy infrastruktury kolejowej, mosty pływające i inny sprzęt związany z transportem wodnym, asortyment przeciwpowodziowy (w tym: zapory przeciwpowodziowe, worki na piasek, napełniacze worków).

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Piotr Wysocki (26.05.2015)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (23.02.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty