Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Logistyka szczepień w pytaniach i odpowiedziach

2021-03-22 14:52:34

Komunikat dotyczący wznowienia szczepień I dawką w DPS-ach, ZOL-ach, hospicjach

Wznowiony zostaje proces szczepienia I dawką

pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osób przebywających w domach pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy, a także osób zatrudnionych w ww. placówkach.

Sposób postępowania

Punkty szczepień, które zostały wskazane do szczepienia pacjentów i opiekunów w ww. ośrodkach, w pierwszej kolejności powinny skontaktować się z przyporządkowanym DPS-em, ZOL-em, hospicjum, inną z wymienionych placówek, potwierdzić z kierownictwem danej placówki liczbę chętnych na szczepienie oraz datę jego realizacji. Osobom wskazanym przez kierownictwo placówki należy wystawić eSkierowania poprzez gabinet.gov.pl (jeśli nie mają jeszcze wystawionych e-skierowań).

Terminy

Następnie należy zamówić konieczną liczbę szczepionek - szczepionki Pfizer - w SDS poprzez stronę https://sds.mz.gov.pl, pamiętając, że zamówienia:

 • złożone do 18.03.2021 r. będą realizowane do 22.03.2021 r.
 • złożone do 25.03.2021 r. będą realizowane do 29.03.2021 r.
Priorytet

Przy generowaniu zamówienia należy wybrać znacznik „Szczepienia DPS, ZOL i hospicjów”. Wybór tego znacznika spowoduje nadanie priorytetu wysyłce.

Dodatkowy kontakt:

Zamówienia składa się przez portal http://sds.mz.gov.pl. Należy składać je do godz. 12.00 z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych przed preferowanym dniem dostawy. Minimalna ilość zamówienia - dostarczonych w zimnym łańcuchu 2-8°C - to dostępne pakiety: Astra Zeneca - 100 dawek Moderna - 100 dawek Pfizer - 30 dawek Pfizer - 90 dawek. Należy składać dwa odrębne zamówienia: jedno na pakiet szczepionek, a drugie na komplet akcesoriów do szczepienia. Status poprawnie zarejestrowanych zamówień zmieni się najpóźniej na jeden dzień roboczy przed preferowaną datą dostawy.Instrukcja przyjęcia dostawy szczepionki: Po przyjęciu dostawy należy zweryfikować zabezpieczenia (taśma security), a następnie przeliczyć fiolki (w przypadku reklamacji raportujemy stratę w portalu). Na kartoniku znajduje się etykieta zawierająca w szczególności datę przydatności - w warunkach zimnego łańcucha 2-8°C od rozmrożenia wynosi: Pfizer – do 5 dni, Moderna – do 30 dni, AstraZeneca – do 6 miesięcy. Informacja o dacie przydatności znajduje się na kartoniku zbiorczym. Należy bezwzględnie stosować się do wskazanych dat i godzin ważności Fiolki powinny być umieszczone razem z kartonikiem transportowym w lodówce (2-8°C), w celu późniejszej identyfikacji. Okres ważności fiolki przygotowanej do szczepienia, w przypadku: Pfizer (po uzupełnieniu solą fizjologiczną) – 6 godzin (temp. 2-30°C), Moderna (po pierwszym nakłuciu igłą) – 6 godzin (temp. 2-25°C), AstraZeneca (po pierwszym nakłuciu igłą) – 6 godzin (temp. do 30°C) lub do 48 godzin w przypadku przechowywania w lodówce (temp. 2-8°C). Codziennie na koniec dnia, należy przeprowadzić przegląd zapasu w lodówce: fiolki przeterminowane zutylizować we własnym zakresie, stratę należy odnotować w portalu http://sds/mz.gov.pl

Przydatne informacje

Kontakty do hurtowni farmaceutycznych

Dostawy szczepionek

Jakie jest minimalna ilość zamówienia i dostawy szczepionek?

  • Astra Zeneca - 100 dawek (10 fiolek)
  • Moderna - 100 dawek (10 fiolek)
  • Pfizer - 90 dawek (15 fiolek)
  • Pfizer - 30 dawek (5 fiolek)

Kiedy będzie dostawa zamówionych szczepionek do mojego szpitala/punktu szczepień?

Zamówienia należy składać do godz. 12.00 w systemie SDS http://sds.mz.gov.pl co najmniej 2 dni robocze przed preferowanym dniem dostawy. Podczas składania zamówienia wskazujemy preferowany dzień dostawy (dokonujemy wyboru z kalendarza). Dostawy są realizowane przez hurtownie farmaceutyczne do godz. 13.00.
Dostawy – co do zasady – nie są realizowane w weekendy.

Gdzie znajdę potwierdzenie o statusie zamówienia?

W systemie SDS https://sds.mz.gov.pl/, w którym składacie Państwo zamówienia jest widoczny aktualny status zamówienia. Ponadto, o każdej zmianie statusu zamówienia otrzymują Państwo powiadomienie (mail).

Czy istnieje możliwość otrzymania szczepionki w mroźnym łańcuchu?

Tak, w indywidualnych przypadkach, po uzgodnieniu z RARS. Szpitale, które dysponują odpowiednim zapleczem sprzętowym, mogą otrzymywać zamrożone szczepionki.

Jakie warunki trzeba spełniać, by otrzymać szczepionki w mroźnym łańcuchu?

Należy przesłać do RARS certyfikaty wraz z Kwalifikacją IQ, OQ, PQ na posiadane przez podmiot zamrażalki. Należy podać dokładny adresu miejsca dostawy szczepionek oraz informację, że podmiot zamawiający jest zarejestrowany w systemie SDS.

Numery kodów EAN

Jakie są numery kodów EAN dla szczepionek Astra Zeneca pakiet 100 dawek?

Astra Zeneca, szczepionka Covid-19, pakiet 100 dawek: 05909991448295

Jakie są numery kodów EAN dla szczepionek Moderny pakiet 100 dawek?

Moderna, szczepionka Covid-19, pakiet 100 dawek: 05909991445591

Jakie są numery kodów EAN dla szczepionek Pfizera - pakiet 30 dawek?

Pfizer, szczepionka Covid-19, pakiet 30 dawek: 05909991445492.

Jakie są numery kodów EAN dla szczepionek Pfizera - pakiet 90 dawek?

Pfizer, szczepionka Covid-19, pakiet 90 dawek: 05909991445072.

Jakie są numery kodów EAN dla kompletu akcesoriów do szczepienia - pakiet 90 dawek?

Pfizer, komplet akcesoriów do szczepienia Covid-19, 90 pacjentów: 05909991445096.

Jakie są numery kodów EAN dla szczepionek Pfizera - pakiet 1170 dawek?

Pfizer, szczepionka Covid-19, pakiet 1170 dawek: 05909991445089.

Straty szczepionek

Co należy raportować w stratach szczepionek?

w stratach należy raportować niewykorzystane bądź uszkodzone szczepionki.

Kto jest odpowiedzialny za utylizację przeterminowanych/niewykorzystanych szczepionek?

Szpital/punkt szczepień utylizuje szczepionki we własnym zakresie. Konieczne jest zarejestrowanie straty w systemie SDS https://sds.mz.gov.pl/, w którym składacie Państwo zamówienia.

Wymagania dotyczące fiolek ze szczepionką

Jaka jest pojemność fiolek szczepionki?

  • Pfizer - 2 ml bez środków konserwujących (fiolka 6-dawkowa po 0,3 ml).
  • AstraZeneca: 5 ml zawiesiny (fiolka 10-dawkowa po 0,5 ml).
  • Moderna: 5 ml dyspersji (fiolka 10-dawkowa po 0,5 ml).

Ile dawek szczepionki zawiera jedna fiolka?

  • Pfizer - 6 dawek na fiolkę po rozcieńczeniu.
  • Moderna – 10 dawek.
  • AstraZeneca – 10 dawek.

Ile fiolek i dawek zawiera pojedyncza oryginalna tacka?

  • Pfizer – pojedyncza tacka zawiera 195 fiolek (1170 dawek).
  • Moderna – opakowanie 10 fiolek (100 dawek).
  • AstraZeneca – opakowanie 10 fiolek (100 dawek).

W jakiej pozycji powinny być przechowywanie fiolki ze szczepionką?

Fiolki powinny być przechowywane w pozycji pionowej.

Opcje przechowywania

Czy po rozmrożeniu szczepionki można ją ponownie zamrozić?

Nie. Po rozmrożeniu szczepionki nie można jej ponownie zamrażać.

Jaki jest okres ważności szczepionki Pfizer?

  • nieotwarta fiolka - do 6 miesięcy (temp. od -90°C do -60°C),
  • nieotwarta fiolka - do 5 dni (temp. 2°-8°C),
  • nieotwarta fiolka - do 2 godzin (temp. do 30°C),
  • po rozcieńczeniu solą fizjologiczną: 6 godzin (temp. 2-30°C).

Jaki jest okres ważności szczepionki Moderna?

  • nieotwarta fiolka - do 7 miesięcy (temp. od -25°C do -15°C),
  • nieotwarta fiolka - do 30 dni (temp. 2°-8°C)
  • nieotwarta fiolka - do 12 godzin (temp. 8°- 30°C)
  • po pierwszym przekłuciu igłą: 6 godzin (temp. 2-25°C).

Jaki jest okres ważności szczepionki AstraZeneca?

  • nieotwarta fiolka - do 6 miesięcy (temp. 2°-8°C),
  • po pierwszym przekłuciu igłą: 48 godzin (temp. 2°-8°C) lub do 6 godzin (temp. do 30°C).

Terminy podania II dawki szczepionki

Zgodnie z zaleceniami II dawkę szczepionki należy podać (licząc od dnia podania I dawki):

Jaki jest termin podania drugiej dawki szczepionki (licząc od dnia podania I dawki)?

  • Pfizer – po 3 tygodniach,
  • Moderna – po 4 tygodniach,
  • AstraZeneca – po 10-12 tygodniach.

Przyjmujący punkt szczepień (POU)

Transport szczepionek dotarł co POU. Co należy sprawdzić?

Należy sprawdzić temperaturę szczepionki po przyjeździe do przyjmującego POU oraz natychmiast przystąpić do zapewnienia szczepionce zalecanej temperatury przechowywania.

Gdzie znajduje się informacja o zakończeniu mroźnego łańcucha?

Data i godzina zmiany warunków przechowywania odnotowana jest etykiecie kartonika.

Czy monitorować temperaturę przechowywanych szczepionek?

Tak. Jeśli urządzenie pokazuje temperatury minimalne/maksymalne, ta informacja powinna zostać sprawdzona i zapisana. Jeśli urządzenie nie pokazuje temperatury minimalnej/maksymalnej, wtedy aktualna temperatura powinna zostać sprawdzona i zapisana minimum dwa razy (na początku i na koniec dnia pracy).

Co robić jeżeli szczepionki nie mogą być przechowywane w miejscu do tego przeznaczonym?

Szczepionki powinny być przechowywane w przenośnym pojemniku do przechowywania szczepionek. Należy umieścić urządzenie do monitorowania temperatury (najlepiej z sondą w buforze termicznym) tak blisko szczepionek, jak to możliwe, i sprawdzać oraz zapisywać temperatury co godzinę. Pojemnik powinien być zamknięty tak długo, jak to możliwe.

Czy po otrzymaniu transportowego pojemnika termicznego można sprawdzić czy fiolki ze szczepionką są całe?

Nie należy otwierać tacek ani wyjmować fiolek do czasu potwierdzenia gotowości do rozmrożenia lub zastosowania.

Komplet akcesoriów do szczepień

Co wchodzi w skład kompletu akcesoriów do szczepień, który można zamówić z RARS?

W skład kompletów akcesoriów do szczepień wchodzą: sól fizjologiczna, strzykawki, igły, gaziki, rękawiczki, maseczki, fartuchy, plastry.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (29.12.2020)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (22.03.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty