Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Logistyka szczepień w pytaniach i odpowiedziach

2021-09-21 10:13:18

Zasady składania zamówień

Zamówienia składa się przez portal http://sds.mz.gov.pl

Minimalna ilość zamówienia – dostarczonych w zimnym łańcuchu 2-8°C – to dostępne pakiety:

 • Astra Zeneca – 100 dawek,
 • Moderna – 100 dawek,
 • Pfizer – 30 dawek,
 • Pfizer – 90 dawek,
 • Janssen – 50 dawek.

Instrukcja przyjęcia dostawy szczepionki

Po przyjęciu szczepionki należy:

 • zweryfikować zabezpieczenia,
 • fiolki umieścić razem z kartonikiem transportowym w lodówce (2-8°C).
Należy bezwględnie stosować się do wskazanych dat i godzin ważności.

Na kartoniku znajduje się etykieta zawierająca w szczególności datę przydatności – w warunkach zimnego łańcucha 2-8°C od rozmrożenia wynosi:

 • Pfizer – do 30 dni,
 • Moderna – do 30 dni,
 • AstraZeneca – do 6 miesięcy,
 • Janssen – do 3 miesięcy.

Informacja o dacie przydatności znajduje się na kartoniku zbiorczym.

Fiolki powinny być umieszczone razem z kartonikiem transportowym w lodówce (2-8°C), w celu późniejszej identyfikacji.

Okres ważności fiolki przygotowanej do szczepienia wynosi, w przypadku:
 • Pfizer (po uzupełnieniu solą fizjologiczną) – 6 godzin (temp. 2-30°C),
 • Moderna (po pierwszym nakłuciu igłą) – 6 godzin (temp. 2-25°C),
 • AstraZeneca (po pierwszym nakłuciu igłą) – 6 godzin (temp. do 30°C) lub do 48 godzin w przypadku przechowywania w lodówce (temp. 2-8°C).
 • Janssen (po pierwszym nakłuciu igłą) – 6 godzin (temp. do 2-8°C) lub do 3 godzin w temp. do 25°C. 

Codziennie na koniec dnia, należy przeprowadzić przegląd zapasu w lodówce: fiolki przeterminowane zutylizować we własnym zakresie, stratę należy odnotować w portalu http://sds.mz.gov.pl

Zwrot szczepionek do hurtowni

Zwroty szczepionek mogą odbywać się tylko z zachowaniem wszystkich standardów określonych przez Prawo Farmaceutyczne, czyli:

 • produkty lecznicze znajdują się w swoich nieotwartych i nieuszkodzonych opakowaniach jednostkowych i są w dobrym stanie oraz nie upłynął ich termin ważności i nie zostały wstrzymane albo wycofane,
 • Osoba Odpowiedzialna, kierownik apteki, działu farmacji szpitalnej, punktu aptecznego oświadczyli w postaci papierowej lub elektronicznej, że transport produktów leczniczych, ich przechowywanie i postępowanie z nimi odbywały się zgodnie ze specjalnymi wymogami dotyczącymi ich przechowywania; w przypadku braku wyznaczonej Osoby Odpowiedzialnej lub kierownika apteki oświadczenie powinno zostać poświadczone pieczątką i podpisem lekarza,
 • zwrot realizowany jest przez hurtownię, która dostarczyła zwracaną szczepionkę do PWDL.

Przydatne informacje

Kontakty do hurtowni farmaceutycznych

Dostawy szczepionek

Jakie jest minimalna ilość zamówienia i dostawy szczepionek?

  • Astra Zeneca – 100 dawek (10 fiolek)
  • Moderna – 100 dawek (10 fiolek)
  • Pfizer – 90 dawek (15 fiolek)
  • Pfizer – 30 dawek (5 fiolek)
  • Janssen – 50 dawek (10 fiolek)

Kiedy będzie dostawa zamówionych szczepionek do mojego szpitala/punktu szczepień?

Zamówienia należy składać do godz. 12.00 w systemie SDS http://sds.mz.gov.pl co najmniej 2 dni robocze przed preferowanym dniem dostawy. Podczas składania zamówienia wskazujemy preferowany dzień dostawy (dokonujemy wyboru z kalendarza). Dostawy są realizowane przez hurtownie farmaceutyczne do godz. 13.00.
Dostawy – co do zasady – nie są realizowane w weekendy.

Gdzie znajdę potwierdzenie o statusie zamówienia?

W systemie SDS https://sds.mz.gov.pl/, w którym składacie Państwo zamówienia jest widoczny aktualny status zamówienia. Ponadto, o każdej zmianie statusu zamówienia otrzymują Państwo powiadomienie (mail).

Czy istnieje możliwość otrzymania szczepionki w mroźnym łańcuchu?

Tak, w indywidualnych przypadkach, po uzgodnieniu z RARS. Szpitale, które dysponują odpowiednim zapleczem sprzętowym, mogą otrzymywać zamrożone szczepionki.

Jakie warunki trzeba spełniać, by otrzymać szczepionki w mroźnym łańcuchu?

Należy przesłać do RARS certyfikaty wraz z Kwalifikacją IQ, OQ, PQ na posiadane przez podmiot zamrażalki. Należy podać dokładny adresu miejsca dostawy szczepionek oraz informację, że podmiot zamawiający jest zarejestrowany w systemie SDS.

Numery kodów EAN

Jakie są numery kodów EAN dla szczepionek Astra Zeneca – pakiet 100 dawek?

Astra Zeneca, szczepionka Covid-19, pakiet 100 dawek: 05909991448295

Jakie są numery kodów EAN dla szczepionek Moderny – pakiet 100 dawek?

Moderna, szczepionka Covid-19, pakiet 100 dawek: 05909991445591

Jakie są numery kodów EAN dla szczepionek Pfizera – pakiet 30 dawek?

Pfizer, szczepionka Covid-19, pakiet 30 dawek: 05909991445492.

Jakie są numery kodów EAN dla szczepionek Pfizera – pakiet 90 dawek?

Pfizer, szczepionka Covid-19, pakiet 90 dawek: 05909991445072.

Jakie są numery kodów EAN dla kompletu akcesoriów do szczepienia – pakiet 90 dawek?

Pfizer, komplet akcesoriów do szczepienia Covid-19, 90 pacjentów: 05909991445096.

Jakie są numery kodów EAN dla szczepionek Pfizera – pakiet 1170 dawek?

Pfizer, szczepionka Covid-19, pakiet 1170 dawek: 05909991445089.

Jakie są numery kodów EAN dla szczepionek Janssena – pakiet 50 dawek?

Janssen, szczepionka Covid-19, pakiet 50 dawek: 05909991452407.

Straty szczepionek

Co należy raportować w stratach szczepionek?

w stratach należy raportować niewykorzystane bądź uszkodzone szczepionki.

Kto jest odpowiedzialny za utylizację przeterminowanych/niewykorzystanych szczepionek?

Szpital/punkt szczepień utylizuje szczepionki we własnym zakresie. Konieczne jest zarejestrowanie straty w systemie SDS https://sds.mz.gov.pl/, w którym składacie Państwo zamówienia.

Zwrot szczepionek i akcesoriów

Gdzie zgłosić zwrot szczepionek p/Covid?

Zwroty zgłasza się poprzez infolinię 19457.

Kiedy możliwy jest zwrot szczepionek p/Covid?

 • Punkt szczepień może zgłosić chęć zwrotu szczepionek p/Covid jeżeli posiada wiedzę, iż z całą pewnością nie zdoła wykorzystać ich przed upływem okresu ważności.
 • Gdy spełnione są wymogi formalne i jakościowe określone w tym zakresie przez Dobrą Praktykę Dystrybucyjną, czyli:
  • Szczepionki znajdują się w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach;
  • Przez cały okres posiadania, PWDL przechowywał je zgodnie z określonymi przez producenta warunkami przechowania co zostało poświadczone właściwym oświadczeniem umocowanej do tego osoby w punkcie szczepień;
  • Okres przydatności szczepionek, w zależności od rodzaju, jest nie krótszy niż:
   • szczepionka Pfizer – 9 dni,
   • szczepionka Moderna – 9 dni,
   • szczepionka Astra Zeneca – 30 dni,
   • szczepionka Janssen – 30 dni.
 • Dla zwrotów zgłaszanych po 25.07.2021r. PWDL ma obowiązek wraz ze szczepionką zwrócić do hurtowni pakiety akcesoriów szczepiennych, w ilości odpowiadającej zwracanym szczepionkom.
  • karton z akcesoriami musi być kompletny i nienaruszony.

Jak wygląda zwrot szczepionek zamrożonych?

Szczepionki dostarczone i przechowywane przez PWDL w tzw. łańcuchu mroźnym, mogą zostać zwrócone tylko z zachowaniem wszystkich poniższych wytycznych:

  • możliwy zwrot tylko pełnych, nieuszkodzonych oryginalnych opakowań, opatrzonych nienaruszona plombą;
  • przedstawienie do akceptacji RARS wydruku z monitoringu przechowania szczepionek, dokumentującego prawidłowe warunki w całym okresie, na etapie weryfikacji zgłoszenia zwrotu oraz podczas wydania towaru kierowcy;
  • przygotowanie do zwrotu tylko pełnych kompletów: szczepionki wraz z odpowiednia liczbą zestawów akcesoriów;
  • akcesoria muszą być kompletne, nieuszkodzone z oryginalną etykietą;
  • data ważności szczepionek zamrożonych wynosi 60 dni od daty zgłoszenia zwrotu.

Po zweryfikowaniu prawidłowości i kompletności przedstawionych dokumentów, po odbiór produktu wraz z kierowcą z hurtowni farmaceutycznej do PWDL stawi się wykwalifikowana osoba, która dokona pakowania szczepionki w opakowanie transportowe, zapewniające utrzymanie jakości zwracanego towaru.

Wymagania dotyczące fiolek ze szczepionką

Jaka jest pojemność fiolek szczepionki?

  • Pfizer: 2 ml bez środków konserwujących (fiolka 6-dawkowa po 0,3 ml).
  • AstraZeneca: 5 ml zawiesiny (fiolka 10-dawkowa po 0,5 ml).
  • Moderna: 5 ml dyspersji (fiolka 10-dawkowa po 0,5 ml).
  • Janssen: 2,5 ml zawiesiny (fiolka 5-dawkowa po 0,5 ml).

Ile dawek szczepionki zawiera jedna fiolka?

  • Pfizer – 6 dawek na fiolkę po rozcieńczeniu.
  • Moderna – 10 dawek.
  • AstraZeneca – 10 dawek.
  • Janssen – 5 dawek.

Ile fiolek i dawek zawiera pojedyncza oryginalna tacka?

  • Pfizer – pojedyncza tacka zawiera 195 fiolek (1170 dawek).
  • Moderna – opakowanie 10 fiolek (100 dawek).
  • AstraZeneca – opakowanie 10 fiolek (100 dawek).
  • Janssen – opakowanie 10 fiolek (50 dawek)

W jakiej pozycji powinny być przechowywanie fiolki ze szczepionką?

Fiolki powinny być przechowywane w pozycji pionowej.

Opcje przechowywania

Czy po rozmrożeniu szczepionki można ją ponownie zamrozić?

Nie. Po rozmrożeniu szczepionki nie można jej ponownie zamrażać.

Jaki jest okres ważności szczepionki Pfizer?

  • nieotwarta fiolka – do 9 miesięcy (temp. od -90°C do -60°C),
  • nieotwarta fiolka – do 30 dni (temp. 2°-8°C),
  • nieotwarta fiolka – do 2 godzin (temp. do 30°C),
  • po rozcieńczeniu solą fizjologiczną: 6 godzin (temp. 2-30°C).

Jaki jest okres ważności szczepionki Moderna?

  • nieotwarta fiolka – do 7 miesięcy (temp. od -25°C do -15°C),
  • nieotwarta fiolka – do 30 dni (temp. 2°-8°C)
  • nieotwarta fiolka – do 12 godzin (temp. 8°- 30°C)
  • po pierwszym przekłuciu igłą: 6 godzin (temp. 2-25°C).

Jaki jest okres ważności szczepionki AstraZeneca?

  • nieotwarta fiolka – do 6 miesięcy (temp. 2°-8°C),
  • po pierwszym przekłuciu igłą: 48 godzin (temp. 2°-8°C) lub do 6 godzin (temp. do 30°C).

Jaki jest okres ważności szczepionki Janssen?

  • nieotwarta fiolka – do 3 miesięcy (temp. 2°-8°C),
  • po pierwszym przekłuciu igłą: 6 godzin (temp. 2°-8°C) lub 3 godziny (temp. do 25°C).

Terminy podania II dawki szczepionki

Zgodnie z zaleceniami II dawkę szczepionki należy podać (licząc od dnia podania I dawki):

Jaki jest termin podania drugiej dawki szczepionki (licząc od dnia podania I dawki)?

  • Pfizer – od 35 dni (nie dłużej niż 42 dni) między dawkami,
  • Moderna – od 35 dni (nie dłużej niż 42 dni) między dawkami,
  • AstraZeneca – od 35 dni (nie dłużej jednak niż do 84 dnia) między dawkami.

Przyjmujący punkt szczepień (POU)

Transport szczepionek dotarł co POU. Co należy sprawdzić?

Należy sprawdzić temperaturę szczepionki po przyjeździe do przyjmującego POU oraz natychmiast przystąpić do zapewnienia szczepionce zalecanej temperatury przechowywania.

Gdzie znajduje się informacja o zakończeniu mroźnego łańcucha?

Data i godzina zmiany warunków przechowywania odnotowana jest etykiecie kartonika.

Czy monitorować temperaturę przechowywanych szczepionek?

Tak. Jeśli urządzenie pokazuje temperatury minimalne/maksymalne, ta informacja powinna zostać sprawdzona i zapisana. Jeśli urządzenie nie pokazuje temperatury minimalnej/maksymalnej, wtedy aktualna temperatura powinna zostać sprawdzona i zapisana minimum dwa razy (na początku i na koniec dnia pracy).

Co robić jeżeli szczepionki nie mogą być przechowywane w miejscu do tego przeznaczonym?

Szczepionki powinny być przechowywane w przenośnym pojemniku do przechowywania szczepionek. Należy umieścić urządzenie do monitorowania temperatury (najlepiej z sondą w buforze termicznym) tak blisko szczepionek, jak to możliwe, i sprawdzać oraz zapisywać temperatury co godzinę. Pojemnik powinien być zamknięty tak długo, jak to możliwe.

Czy po otrzymaniu transportowego pojemnika termicznego można sprawdzić czy fiolki ze szczepionką są całe?

Nie należy otwierać tacek ani wyjmować fiolek do czasu potwierdzenia gotowości do rozmrożenia lub zastosowania.

Komplet akcesoriów do szczepień

Co wchodzi w skład kompletu akcesoriów do szczepień, który można zamówić z RARS?

W skład kompletów akcesoriów do szczepień wchodzą: sól fizjologiczna, strzykawki, igły, gaziki, rękawiczki, maseczki, fartuchy, plastry.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (29.12.2020)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (21.09.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty