Ułatwienia dostępu

Wypożyczalnia PFRON

RARS
Wypożyczalnia PFRON
Jesteś osobą niepełnosprawną? Potrzebujesz specjalistycznej technologii lub urządzenia? Chcesz wypożyczyć potrzebny Ci sprzęt?
Sprawdź, jak to zrobić

Platforma Paliwowa

RARS
Platforma Paliwowa
To system teleinformatyczny do elektronicznego składania sprawozdań przez Przedsiębiorstwa paliwowe.
Zobacz więcej

Rezerwy medyczne

RARS
Rezerwy medyczne
Utrzymywane są, aby wspierać obywateli i instytucje publiczne w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Kryzys związany z pandemią COVID-19 pokazał, jak bardzo są ważne.
Zobacz więcej

Rezerwy techniczne

RARS
Rezerwy techniczne
Najczęściej wykorzystywane są w przypadku konieczności stworzenia niezbędnej infrastruktury, bądź jej odtworzenia na skutek np. klęski żywiołowej lub awarii technicznej.
Zobacz więcej

Zapasy paliw

RARS
Zapasy paliw
Utrzymujemy produkty naftowe, które mogą zostać udostępnione w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz w przypadku zakłóceń na rynku naftowym.
Zobacz więcej

Rezerwy żywnościowe

RARS
Rezerwy żywnościowe
To artykuły pierwszej potrzeby, które mogą zostać udostępnione w przypadku doraźnych sytuacji kryzysowych związanych z ograniczoną dostępnością żywności lub wody.
Zobacz więcej

Zadania dodatkowe

RARS
Zadania dodatkowe
Utrzymujemy zdolność reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz dysponujemy zapleczem eksperckim, pozwalającym takie sytuacje zażegnywać.
Zobacz więcej
Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych