Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Stawka i zasady wyliczania opłaty zapasowej

2021-02-24 12:10

Stawka opłaty zapasowej – określana przez Ministra Gospodarki w drodze rozporządzenia wysokość opłaty za tonę ekwiwalentu ropy naftowej lub tonę gazu płynnego (LPG). Zgodnie z ustawą stawki te nie mogą przekroczyć

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (03.09.2014)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (24.02.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty