Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

ODPORNOŚĆ 2023 - I Kongres Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

2023-03-30 16:38

Wczoraj Prezes Michał Kuczmierowski był jednym z prelegentów podczas pierwszej w Polsce konferencji poświęconej zagadnieniom dotyczącym kompleksowego działania, zarówno struktur państwa jak i obywateli - Odporność 2023 - I Kongres Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Wydarzenie, organizowane przez portale InfoSecurity24.pl oraz Defence24.pl, zostało poświęcone problematyce podejmowania działań nie tylko w momencie wystąpienia kryzysu, ale też przygotowywania się do niego i budowania odporności oraz stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń przez specjalistów, przedstawicieli samorządu, świata polityki, nauki, służb mundurowych i wojska.

W okresie post pandemicznym, kryzysu na polsko-białoruskiej granicy oraz zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, do tego, że budowanie odporności nowoczesnych społeczeństw jest dziś niezbędne, nie trzeba nikogo przekonywać. Konferencja była miejscem debaty m.in. o tym, jak system ochrony ludności i obrony cywilnej, w kontekście budowania odporności, powinien wyglądać w naszym kraju.

,,Wojna w Ukrainie i pandemia Covid-19 pokazały, że odporność kraju na zagrożenia jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa państwa. RARS ma duże doświadczenie w zarządzaniu kryzysowym.'' - mówił Prezes RARS, Michał Kuczmierowski

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (30.03.2023)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (30.03.2023)

1000 agregatów dla Ukrainy

2023-03-16 12:36

W ramach grantu przyznanego przez EU Civil Protection & Humanitarian Aid nadal wspieramy Ukrainę pomocą energetyczną. Hub energetyczny rescEU w Polsce przygotowuje się do dostarczenia na Ukrainę pierwszej partii 1000 agregatów. To bardzo potrzebne wsparcie. Bez prądu, bieżącej wody i ciepła zmuszonych do życia jest wielu mieszkańców Ukrainy. Urządzenia prądotwórcze są też niezbędne do ratowania ludzkiego życia w szpitalach.
 
 
 
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (16.03.2023)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (16.03.2023)

Pomoc humanitarna dla Turcji!

2023-02-15 10:48

Po potężnym trzęsieniu ziemi w Turcji tysiące ludzi pozbawionych jest dachu nad głową. Rozpaczliwie potrzebują schronienia, ciepła, żywności, leków. Skala potrzeb jest gigantyczna. Dziś dotrą do Turcji udostępnione z rezerw RARS:

 • 7 namiotów,
 • 500 łóżek polowych,
 • 1000 kocy,
 • 4 agregaty,
 • 1 nagrzewnica.

W sumie 11 ton pomocy humanitarnej. Realizacja wysyłki tej pomocy to wspólny wysiłek Państwowej Straży Pożarnej, RARS oraz Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (15.02.2023)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (15.02.2023)

Minister Zdrowia przyznał honorowe odznaczenia pracownikom RARS

2023-01-13 15:21

Minister Zdrowia Adam Niedzielski wyróżnił odznaką honorową pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zasłużonych w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w latach 2020-2021.

– Składam szczere wyrazy uznania wszystkim pracownikom Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, którzy podczas pandemii COVID-19, będąc często zaraz przy pierwszej linii frontu, wzorowo wykonywali swoje zadania zapewniając asortyment niezbędny do ratowania życia i zdrowia ludzi. Jednym z wielu przykładów stałej gotowości Agencji była budowa szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym, jak również opracowanie i zrealizowanie sprawnego łańcucha dostaw szczepionek przeciwko COVID-19 do punktów w całym kraju. Dziś pragnę serdecznie podziękować za Państwa poświęcenie, zaangażowanie oraz trud podejmowanych działań na rzecz zdrowia publicznego – mówił podczas uroczystości Minister Zdrowia Adam Niedzielski. 

– Bardzo dziękuję w imieniu swoim i całego zespołu Agencji za docenienie w ten sposób naszej pracy. Przez wiele miesięcy intensywnie wspieraliśmy walkę z COVID-19 w bardzo szerokim zakresie i w stale zmieniających się realiach. Ogrom zadań, zwłaszcza w pierwszych, najtrudniejszych miesiącach pandemii zaowocował tym, że dokonaliśmy olbrzymiej zmiany również w sposobie funkcjonowania Agencji. Sprostaliśmy wszystkim postawionym nam zadaniom. Zaangażowanie, profesjonalizm i odpowiedzialność, jakimi wykazali się pracownicy RARS w walce z pandemią zasługują na ogromny szacunek – podkreślił Prezes RARS Michał Kuczmierowski.

 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych od początku pełniła kluczową rolę w zwalczaniu pandemii koronawirusa. Dostarczała maseczki i inne środki ochrony osobistej oraz niezbędne do ratowania pacjentów w szpitalach respiratory czy tlen, budowała szpitale tymczasowe. Agencja realizuje również dystrybucję szczepionek przeciw COVID-19, której opracowanie i wdrożenie było jedną z największych i najbardziej złożonych operacji logistycznych w sektorze medycznym, jakie kiedykolwiek podjęto.

 

 

 

 

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (13.01.2023)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (13.01.2023)

Spotkanie z czeskim odpowiednikiem RARS

2022-12-02 13:05

Wymiana doświadczeń z licznych ostatnio kryzysów z naszymi partnerami zagranicznymi zaowocowała spotkaniem prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego z prezesem Správa Státních Hmotných Rezerw Pavelem Švagrem.

Przedstawiciele obu instytucji rozmawiali m.in. o sposobach funkcjonowania agencji, podstawach prawnych, miejscu w krajowym systemie zarządzania kryzysowego i podstawowych zadaniach. Wymieniono się wieloma opiniami i doświadczeniami z czasu pandemii COVID-19. Ważnym tematem dyskusji był bieżący kryzys związany z wojną na Ukrainie. Czescy partnerzy zainteresowani byli nie tylko konkretnymi rozwiązaniami, również legislacyjnymi, pozwalającymi RARS na sprawne działanie, ale zapewnili również o kontynuacji przekazywania czeskiej pomocy. Zgodnie z zapowiedziami, krótko po wizycie, wpłynęła kolejna awizacja z Czech.

Efektem spotkania są ustalenia dalszej współpracy RARS i SSHR, konkretne plany wymiany rozwiązań prawnych oraz kolejne rozmowy w wybranych obszarach.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Agata Kucucha (02.12.2022)
Ostatnia publikacja: Agata Kucucha (02.12.2022)

Wspieramy odbudowę infrastruktury energetycznej naszych wschodnich sąsiadów

2022-11-28 13:26

Przed rozpoczynającą się zimą wielu mieszkańców Ukrainy pozbawionych zostało energii elektrycznej i ogrzewania. Dlatego we współpracy z różnymi darczyńcami i Unijnym Mechanizmem Ochrony Ludności dostarczyliśmy do naszych wschodnich sąsiadów niezbędne do odbudowy elementy infrastruktury energetycznej ­ m.in. agregaty, transformatory, kable, rozdzielnice.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (28.11.2022)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (28.11.2022)

Informacja dotycząca kontraktowanych surowców energetycznych

2022-09-22 16:27

 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych realizuje powierzone zadania w zakresie tworzenia i utrzymywania rezerw strategicznych, w tym rezerw surowców energetycznych. RARS od 11.07.2022 r., tj. od momentu złożenia przez Ministra Klimatu wniosku, prowadziła kontraktacje węgla uzupełniając tym działania Spółek Skarbu Państwa. Dostawy zakupionego surowca są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem działań logistycznych w tym zakresie – najbliższa dostawa zakontraktowanego przez RARS węgla, przewidziana jest na październik.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (22.09.2022)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (22.09.2022)

Komunikat w sprawie raportowania przez podmioty prowadzące obrót ropą naftową lub produktami ropopochodnymi z Rosją

2022-07-20 14:51

Minister Klimatu i Środowiska informuje, że w dniu 3 czerwca 2022 r. zostało przyjęte i weszło w życie Rozporządzenie Rady (UE) 2022/879 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Niniejsze rozporządzenie wprowadza obowiązki raportowe dla Państwa członkowskiego (dla podmiotów prowadzących obrót ropą naftową lub produktami ropopochodnymi z Rosją). Zakres raportowy obejmuje:

 1. KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE I SPOTOWE – raportowanie z art. 3m(3) rozporządzenia UE 833/2014 zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/879
 2. ROPA RUROCIĄGOWA – raportowanie z art. 3m(10) rozporządzenia UE 833/2014 zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/879

 

Załączniki

Komunikat prasowy - raportowanie(rozmiar 105.71 kB)

Russia sanctions - oil reporting under 3m(rozmiar 96.52 kB)

Russia sanctions - oil imports - art 3m(rozmiar 49.58 kB)

Oil reporting add guidance(rozmiar 23.07 kB)

 

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Łukasz Puchalski (20.07.2022)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (20.07.2022)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (20.07.2022)

Przekazanie sprzętu dla Policji

2022-07-18 10:28

"Wyposażeni w te noktowizory będziecie najlepiej wyposażoną formacją w Polsce, ponieważ to na was spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i to właśnie do zadań policyjnych będzie należała obrona naszego terytorium w różnych sytuacjach zagrożeń” - tymi słowami prezes #RARS Michał Kuczmierowski podsumował przekazanie dla funkcjonariuszy Polskiej Policji 350 sztuk gogli noktowizyjnych. Sprzęt trafił do Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.
 
Uroczyste przekazanie odbyło się w warszawskiej siedzibie CPKP „BOA”. W oficjalnym przekazaniu gogli noktowizyjnych uczestniczyli Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski, Dyrektor Biura Zakupów RARS Justyna Gdańska, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Kontroli RARS Paweł Kacprzak oraz Zastępca Dyrektora Biura Generalnego KPRM Sławomir Butkiewicz, który jest funkcjonariuszem Policji.
W uroczystości wziął udział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.
 
To kolejne działania RARS zrealizowane z myślą o bezpieczeństwie funkcjonariuszy służb mundurowych. Dostarczamy nowoczesny sprzęt, umożliwiający wykonywanie nawet tych najbardziej wymagających zadań.
 
 
Fot. KGP
 
 
 
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Konto Techniczne (24.06.2022)
Ostatnia publikacja: Jakub Protekta (18.07.2022)

Uroczyste przekazanie darów dla Ukrainy przez Japonię

2022-05-18 12:20

Do Ukrainy za pośrednictwem RARS trafiła pomoc humanitarna już z 48 państw.

Jednym z krajów-darczyńców jest Japonia, której przedstawiciele wizytowali w ostatni piątek naszą składnicę w Niemcach, a dzień wcześniej, 12 maja, odbyła się uroczysta ceremonia przekazania darów humanitarnych (15 ton ryżu, konserw rybnych, mleka w proszku, chleba w puszce oraz lekarstw) w związku z prośbą Ministra Rolnictwa Ukrainy. 

Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołóstwa Japonii - Takebe Arata, który przywiózł pomoc humanitarną do Polski lotem czarterowym, przekazał spis darów Ambasadorowi Ukrainy w Polsce Andrijowi Deszczycii.

W ceremonii wziął również udział Prezes RARS - Michał Kuczmierowski.

 

 

 

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (17.05.2022)
Ostatnia publikacja: Jakub Protekta (18.05.2022)

W sobotę na Ukrainę dotarły pociągi i ciężarówki z pomocą humanitarną

2022-04-04 09:56

Charków i Zaporoże

W sobotę do Charkowa i Zaporoża w transporcie zorganizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Rządową Agencję Rezerw Strategicznych dotarło ponad 120 wagonów czyli 1500 ton żywności. Transport jest największym z dotychczas przesłanych transportów humanitarnych.

„To bardzo duży transport z konkretną, niezwykle potrzebną pomocą humanitarną; to 1500 ton żywności przeznaczonej dla Ukrainy  - w tym przypadku dla mieszkańców Charkowa i Zaporoża” – powiedział Minister Michał Dworczyk, który nadzoruje działania Agencji.

Braki żywności – jak wskazał – są tam bardzo odczuwalne. „Wysłaliśmy m.in. różne dania gotowe, konserwy, makaron, masło, cukier, mleko w proszku” – podał.

Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego. Od tego czasu – jak poinformował prezes RARS Michał Kuczmierowski – na Ukrainę wyjechały 73 pociągi ze wsparciem z Polski i innych krajów Europy. Głównie wysyłane są leki i żywność, które w wielu miejscach są priorytetami pomocy humanitarnej, ale również artykuły medyczno-higieniczne, namioty, łóżka, koce. Wysyłane są także karetki, wozy strażackie, agregatory prądotwórcze, transformatory, zestawy do internetu satelitarnego.

Ostatni transport pomocowy z zasobów RARS wysłano w tym tygodniu koleją. Pociągi w sobotę dotarły na miejsce. Michał Kuczmierowski stwierdził, że kolej jest obecnie najbardziej efektywnym sposobem dostarczania pomocy humanitarnej na Ukrainę.

„Trzeba pamiętać, że pomoc ofiarom agresji rosyjskiej na Ukrainę jest realizowana wielkim wysiłkiem wielu dzielnych ludzi, organizacji społecznych, przedsiębiorców, samorządów oraz administracji. Bardzo ważna jest tu współpraca i należy doceniać każdą pomoc Polaków dla Ukraińców” - podkreślił Minister Dworczyk.

– Kierunki i priorytety wysyłanego wsparcia są wyznaczane w konsultacjach z przedstawicielami Rządu Ukrainy, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie dodał minister Dworczyk.

Obwód lwowski

W sobotę również do gubernatora obwodu lwowskiego dotarł transport 10 ciężarówek z żywnością dla uchodźców wewnętrznych przebywających w zachodniej Ukrainie. Z rezerw strategicznych przekazaliśmy 50 ton żywności długoterminowej i dań gotowych.

To ważne, by pomoc odpowiadała na bieżące potrzeby, dlatego zachęcamy, by wspierać Ukrainę poprzez donacje finansowe. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych uruchomiła specjalne rachunki bankowe, na które można przekazywać środki pieniężne na wybrany cel. Podane są one na stronie www.rars.gov.pl

 

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agata Kucucha (04.04.2022)
Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (04.04.2022)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (04.04.2022)

Konwój z pomocą humanitarną dotarł do Kijowa

2022-06-22 15:58

W ramach współpracy Kancelarii Premiera i Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dziś do samego serca Kijowa dotarło 7 ciężarówek z polską pomocą, przekazaną ze środków RARS. W konwoju dostarczono niezbędne produkty: żywność (konserwy, makarony, żywność z długim terminem ważności), artykuły medyczne. Do tej pory do Ukrainy dojechało 2,5 tys. ciężarówek z pomocą humanitarną.

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (24.03.2022)
Ostatnia publikacja: Konto Techniczne (22.06.2022)

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych podczas wizyty Premiera Morawieckiego w Gruzji podpisała memorandum o współpracy z gruzińskim partnerem

2022-03-18 11:12

Podczas wizyty Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w Gruzji 17 marca 2022 r., prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski podpisał list intencyjny o współpracy z Gruzińskim odpowiednikiem RARS.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (18.03.2022)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (18.03.2022)

Pomoc dla Ukrainy - Help Ukraine

2022-04-04 12:12

Our neighbors need help, both those who remained in war-torn Ukraine and those who wanted to protect their children, found refuge in Poland.

Form for companies and institutions that want to provide humanitarian aid to Ukraine.

Thank you very much for expressing your willingness to provide humanitarian aid to Ukraine through the Governmental Strategic Reserves Agency (RARS). To speed up the process of donating help, please complete the form provided below:

https://form.rars.gov.pl/pl/donation_form

Help Ukraine - make a donate!

The collected funds will be used to purchase medicines, hygiene products, food, clothes, and other necessary products. You can make donations in three currencies: PLN, EUR and USD.

Please find below are the details of the accounts:

Recipient: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (Governmental Strategic Reserves Agency)

Bank name: Bank Gospodarstwa Krajowego

Accounts in PLN:

Code: BIC / SWIFT GOSKPLPW

PL 79 1130 1017 0000 3159 1526 4085 - Donation to Ukraine

Code: BIC / SWIFT GOSKPLPW

PL 52 1130 1017 0000 3159 1526 4086 - Donation for refugees from Ukraine

Accounts in EUR *:

Code: BIC / SWIFT GOSKPLPW

PL 74 1130 1017 0000 3159 1526 4078 - Donation to Ukraine

Code: BIC / SWIFT GOSKPLPW

PL 63 1130 1017 0000 3159 1526 4082 - Donation for refugees from Ukraine

Accounts in USD *:

Code: BIC / SWIFT GOSKPLPW

PL 36 1130 1017 0000 3159 1526 4083 - Donation to Ukraine

Code: BIC / SWIFT GOSKPLPW

PL 09 1130 1017 0000 3159 1526 4084 - Donation for refugees from Ukraine

 

* For bank transfers with BEN option, bank charges will be deducted from donations. When choosing a SEPA transfer in the SHA option, the ordering party pays only the fee at his own bank for the execution of the foreign transfer. The OUR option means that all payment requests will be directed to the payer.

If you would like to conclude an agreement regulating the use of funds before making a payment - contact us: donations@bgk.pl or donations@rars.gov.pl

 

Thank you for your support. Help is already reaching those in need!

 

      

 


 

Nasi sąsiedzi potrzebują pomocy, zarówno Ci, którzy zostali w ogarniętej wojną Ukrainie, jak też Ci, którzy chcąc chronić swoje dzieci, znaleźli schronienie w Polsce. 

Formularz dla firm i instytucji które chcą przekazać pomoc humanitarną dla Ukrainy.

Bardzo dziękujemy za wyrażenie chęci przekazania pomocy humanitarnej Ukrainie za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS).

W celu przyspieszenia procesu prosimy o wypełnienie formularza wsazanego poniżej:

https://form.rars.gov.pl/pl/donation_form

Darowizna dla Ukrainy

Zebrane środki będą przeznaczone na zakup leków, środków higieny, żywności, odzieży i innych niezbędnych produktów. Darowizny można dokonywać w trzech walutach: PLN, EUR i USD.

Poniżej zamieszczamy dane rachunków:

➡Odbiorca: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 

➡Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego 

Rachunki w PLN:
 • Kod : BIC/SWIFT     GOSKPLPW

PL 79 1130 1017 0000 3159 1526 4085 - Darowizna na rzecz Ukrainy

 • Kod : BIC/SWIFT     GOSKPLPW

PL 52 1130 1017 0000 3159 1526 4086 – Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy

Rachunki w EUR*:
 • Kod : BIC/SWIFT     GOSKPLPW

PL 74 1130 1017 0000 3159 1526 4078 – Darowizna na rzecz Ukrainy     

 • Kod : BIC/SWIFT     GOSKPLPW

PL 63 1130 1017 0000 3159 1526 4082 - Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy

Rachunki w USD*:
 • Kod :BIC/SWIFT     GOSKPLPW

PL 36 1130 1017 0000 3159 1526 4083 – Darowizna na rzecz Ukrainy

 • Kod :BIC/SWIFT     GOSKPLPW

PL 09 1130 1017 0000 3159 1526 4084 – Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy 

 

*W przypadku przelewu z opcją BEN koszty opłat bankowych zostaną potrącone z przekazywanych darowizn. Wybierając przelew SEPA w opcji SHA zleceniodawca ponosi jedynie opłatę we własnym banku za wykonanie przelewu zagranicznego. Opcja OUR oznacza, że wszystkie żądania opłat zostaną skierowane do zleceniodawcy.

 

Jeżeli przed dokonaniem wpłaty chciałbyś zawrzeć umowę regulującą sposób wykorzystania środków – skontaktuj się z nami: donations@bgk.pl lub donations@rars.gov.pl

      

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (09.03.2022)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (04.04.2022)

Pomóż Ukrainie – wpłać darowiznę!

2022-03-21 11:39

Nasi sąsiedzi potrzebują pomocy, zarówno Ci, którzy zostali w ogarniętej wojną Ukrainie, jak też Ci, którzy chcąc chronić swoje dzieci, znaleźli schronienie w Polsce. 

Zebrane środki będą przeznaczone na zakup leków, środków higieny, żywności, odzieży i innych niezbędnych produktów. Darowizny można dokonywać w trzech walutach: PLN, EUR i USD.

 

Poniżej zamieszczamy dane rachunków:

➡Odbiorca: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 

➡Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego 

 

Rachunki w PLN:

 • Kod : BIC/SWIFT     GOSKPLPW

PL 79 1130 1017 0000 3159 1526 4085 - Darowizna na rzecz Ukrainy

 • Kod : BIC/SWIFT     GOSKPLPW

PL 52 1130 1017 0000 3159 1526 4086 – Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy

 

Rachunki w EUR*:

 • Kod : BIC/SWIFT     GOSKPLPW

PL 74 1130 1017 0000 3159 1526 4078 – Darowizna na rzecz Ukrainy     

 • Kod : BIC/SWIFT     GOSKPLPW

PL 63 1130 1017 0000 3159 1526 4082 - Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy

 

Rachunki w USD*:

 • Kod :BIC/SWIFT     GOSKPLPW

PL 36 1130 1017 0000 3159 1526 4083 – Darowizna na rzecz Ukrainy

 • Kod :BIC/SWIFT     GOSKPLPW

PL 09 1130 1017 0000 3159 1526 4084 – Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy 

 

*W przypadku przelewu z opcją BEN koszty opłat bankowych zostaną potrącone z przekazywanych darowizn. Wybierając przelew SEPA w opcji SHA zleceniodawca ponosi jedynie opłatę we własnym banku za wykonanie przelewu zagranicznego. Opcja OUR oznacza, że wszystkie żądania opłat zostaną skierowane do zleceniodawcy.

 

Dziękujemy za Wasze wsparcie. Pomoc już dociera do potrzebujących!

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (08.03.2022)
Ostatnia publikacja: Jakub Protekta (21.03.2022)

Pomóż Ukrainie – wpłać darowiznę

2022-03-03 15:19

Pomóż Ukrainie – wpłać darowiznę!

W obliczu wojny nasi sąsiedzi potrzebują pomocy. Zebrane środki będą przeznaczone na zakup leków, środków higieny, żywności, odzieży i innych niezbędnych produktów.

 

Poniżej zamieszczamy dane rachunku:

 • Odbiorca: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,
 • Waluta: PLN
 • Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • Nr rachunku: 47 1130 1017 0000 3159 1526 4079
 • Tytuł przelewu: Darowizna dla RARS na rzecz Ukrainy

 

Dziękujemy za Wasze wsparcie! Pomoc już dociera do potrzebujących!

 

* Wkrótce zostaną uruchomione również konta walutowe.

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (03.03.2022)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (03.03.2022)

Konwój z pomocą humanitarną dla obywateli Ukrainy

2022-02-04 17:36

29 tirów z pomocą humanitarną dotarło wczoraj do Kijowa. „Sprzęt kwaterunkowy i środki medyczne wzmocnią bezpieczeństwo obywateli Ukrainy. Kolejnych 9 tirów dotrze na Ukrainę jeszcze w tym tygodniu”.

„Z rezerw Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w ramach całej akcji decyzją Premiera udostępniliśmy sprzęt kwaterunkowy, wyposażenie medyczne i środki ochronne – łącznie 38 tirów pomocy”.

„Tym razem nasza pomoc dotyczyła wsparcia ludności w przypadku kryzysu humanitarnego. Przekazany sprzęt i środki pomogą zabezpieczyć około 10 tys. osób” – prezes RARS Michał Kuczmierowski

To nie pierwsze wsparcie dla Ukrainy, w jakie zaangażowana jest RARS. W sierpniu zeszłego roku z magazynów Agencji wyjechało 20 tirów ze sprzętem medycznym oraz środkami ochrony osobistej. Wówczas przekazaliśmy m.in. koncentratory tlenu, respiratory, kardiomonitory, pulsoksymetry, termometry, rękawiczki, środki do dezynfekcji, testy antygenowe, fartuchy, maski. Od wielu miesięcy intensywnie wspieramy walkę z Covid-19 w bardzo szerokim zakresie nie tylko w kraju, ale i poza granicami. Przekazaliśmy Ukrainie także blisko milion szczepionek przeciwko Covid-19. Należy bowiem pamiętać, że oprócz trwającego od 2014 roku konfliktu zbrojnego, Ukraina, tak jak inne państwa, zmaga się z pandemią.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (04.02.2022)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (04.02.2022)

Wyrusza kolejny Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów

2021-12-21 15:07

To już 3 edycja Solidarnościowego Konwoju Wsparcia Seniora, którą RARS realizuje wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii COVID-19 oraz trudną sytuacją osób najbardziej potrzebujących wsparcia, w tym zwłaszcza seniorów i osób w kryzysie bezdomności, kolejny już raz niezbędne było udzielenie im wsparcia przy udziale organizacji charytatywnych.

Przekazujemy 800 ton żywności oraz 76 tys. litrów wody pitnej, która dotrze do najbardziej potrzebujących w okresie świąt Bożego Narodzenia.

,,120 transportów samochodami ciężarowymi dociera bądź już dotarło do 18 magazynów, 11 organizacji pozarządowych na terenie całego kraju. Znaczna część darów dotrze na tereny przygraniczne, by wesprzeć potrzebujących w tym trudnym czasie'' - powiedział prezes RARS Michał Kuczmierowski.

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Uznańska (21.12.2021)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (21.12.2021)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (21.12.2021)

Centrum Prasowe przy granicy z Białorusią już działa

2021-12-03 14:24

Otworzyliśmy Centrum Prasowe na polsko-białoruskiej granicy UE. Obiekt posłuży jako miejsce pracy dla dziennikarzy oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic państwa.

"Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych jest zaangażowana we wsparcie działań służb w zabezpieczeniu polskiej granicy z Białorusią. Udostępniamy między innymi kontenery, agregaty, oświetlenie i inne wyposażenie niezbędne w pracy Wojska, Policji i Straży Granicznej. Przygotowanie zaplecza konferencyjnego było jednym z zadań, które wzmocnią naszą komunikację międzynarodową." - Michał Kuczmierowski, prezes RARS.

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (03.12.2021)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (03.12.2021)

Przekazujemy Rwandzie bezpłatnie 300 tys. dawek szczepionki

2021-11-22 10:26

W ramach pomocy międzynarodowej wysłaliśmy dziś do Rwandy 300 tys. dawek szczepionki przeciwko Covid-19, a także 300 tys. strzykawek.

Według danych WHO Afryka otrzymała jedynie 2,6 proc. wszystkich podanych dotąd szczepionek przeciw Covid-19, zaszczepiono do tej pory zaledwie 5 proc. ludności. Tak mały procent zaszczepionych osób w Afryce może przedłużyć kryzys pandemiczny na świecie. Dzielimy się z potrzebującymi, wspierając ogólnoświatową walkę z pandemią.

„Do tej pory z Polski wyjechało ok. 15 mln dawek szczepionki. Były one przekazywane albo w darowiźnie, albo sprzedawane. W tej chwili procedowanych jest kolejnych 4 mln dawek.” - prezes RARS Michał Kuczmierowski

Pomoc została zorganizowana we współpracy z Kancelarią Premiera, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Zdrowia.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (19.11.2021)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (22.11.2021)

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 2

Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty