Ułatwienia dostępu

Platforma Paliwowa

RARS
Platforma Paliwowa
To system teleinformatyczny do elektronicznego składania sprawozdań przez Przedsiębiorstwa paliwowe.
Zobacz więcej

Rezerwy medyczne

RARS
Rezerwy medyczne
Utrzymywane są, aby wspierać obywateli i instytucje publiczne w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Kryzys związany z pandemią COVID-19 pokazał, jak bardzo są ważne.
Zobacz więcej

Rezerwy techniczne

RARS
Rezerwy techniczne
Najczęściej wykorzystywane są w przypadku konieczności stworzenia niezbędnej infrastruktury, bądź jej odtworzenia na skutek np. klęski żywiołowej lub awarii technicznej.
Zobacz więcej

Zapasy paliw

RARS
Zapasy paliw
Utrzymujemy produkty naftowe, które mogą zostać udostępnione w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz w przypadku zakłóceń na rynku naftowym.
Zobacz więcej

Rezerwy żywnościowe

RARS
Rezerwy żywnościowe
To artykuły pierwszej potrzeby, które mogą zostać udostępnione w przypadku doraźnych sytuacji kryzysowych związanych z ograniczoną dostępnością żywności lub wody.
Zobacz więcej

Zadania dodatkowe

RARS
Zadania dodatkowe
Utrzymujemy zdolność reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz dysponujemy zapleczem eksperckim, pozwalającym takie sytuacje zażegnywać.
Zobacz więcej
Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych