Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Do pobrania

2023-01-02 12:21

Sprawozdanie kryzysowe LPG

Sprawozdanie kryzysowe LPG _ firmy   (rozmiar 12.8 kB)

Informator przedsiębiorcy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że jest już dostępny do pobrania INFORMATOR PRZEDSIĘBIORCY, Ustawa o zapasach, wg stanu prawnego na dzień 01.12.2021 r.

Zapraszamy do korzystania z opracowania.

W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Zapasów Interwencyjnych Paliw RARS pod numerem 22 360 92 80.

Informator Przedsiębiorcy - stan na dzień 01.12.2021 (rozmiar 1.3 MB)

Druk informacji

Roczna informacja o kosztach tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych (rozmiar: 91.68 kB)

Druk w formacie PDF wniosku o wpis do rejestru (rozmiar: 214,05 kB)

Druk w formacie PDF wniosku o wykreślenie z rejestru (rozmiar: 202,08 kB)

Druk informacji składanej przez przedsiębiorcę do RARS

Załącznik nr 1 w formacie PDF- Informacja o ilości produkcji paliw oraz przywiezionej i wywiezionej ropy naftowej i paliw i wysokości należnej opłaty zapasowej  (rozmiar: 145,1 kB)

Załącznik nr 2 w formacie PDF - Informacja o ilości i lokalizacji tworzonych i magazynowanych zapasów obowiązkowych (rozmiar: 138,42 kB) 

Załącznik nr 2 w formacie Excel - Informacja o ilości i lokalizacji tworzonych i magazynowanych zapasów obowiązkowych (rozmiar: 16,33 kB)

Załącznik nr 3 w formacie PDF - Informacja o ilości i lokalizacji zapasów handlowych (rozmiar: 137,66 kB) 

Załącznik nr 3 w formacie Excel - Informacja o ilości i lokalizacji zapasów handlowych (rozmiar: 15,51 kB)

Załącznik nr 4 w formacie Excel - Informacja o ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, do utworzenia których przedsiębiorca jest zobowiązany w danym roku kalendarzowym (rozmiar 16.7 kB) 

Informacja, w formacie Excel, dla Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o podmiotach, na rzecz których dokonano nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych – w miesiącu … 20… roku (rozmiar: 13.67 kB)

Wzór deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych (rozmiar: 413,82 kB)

Wzór deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi ARM, stosowanej po raz pierwszy do informacji przekazywanych za miesiąc wrzesień 2020 r. (rozmiar: 258.8 kB) 

Wzór deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi RARS, stosowany do informacji przekazywanych od grudnia 2022 r. (rozmiar: 1.75 MB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (28.02.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (28.02.2019)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (02.01.2023)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty