Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży produktów leczniczych

2016-11-02 09:57:48

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży produktów leczniczych

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymienione produkty:

Lp.

Nazwa
produktu leczniczego

Jm.

Cena jednostkowa (bez podatku VAT )

Data
ważności

Województwo
na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkty

1.                      

Etomidate-Lipuro 2 mg/ml emulsja
do wstrzykiwań 10 ml x 10 amp.

Op.

102,00

31.08.2017 r.

woj. warmińsko-mazurskie

2.      

Dobuject 50 mg/5 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji x 5 amp.

Op.

77,00

31.03.2017 r.

woj. warmińsko-mazurskie

3.      

Dobuject 50 mg/5 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji x 5 amp.

Op.

78,50

31.05.2017 r.

woj. warmińsko-mazurskie

4.      

Glucosum 200 mg/ml roztwór do infuzji 500 ml

Op.

3,28

31.10.2017 r.

woj. łódzkie

Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od kupowanej ilości produktów.

Produkty lecznicze wymienione w tabeli powyżej przechowywane są w magazynach farmaceutycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez ich producentów.

Warunki sprzedaży:

  1. Agencja dokona sprzedaży produktów leczniczych podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi.
  2. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość produktów, z zastrzeżeniem pełnych opakowań jednostkowych produktów.
  3. Odbiór zakupionych produktów nastąpi z magazynów wymienionych w tabeli powyżej staraniem własnym i na własny koszt Oferenta.
  4. Termin płatności za zakupione produkty wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  5. Ofertę zakupu produktów od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  6. Termin składania ofert: do dnia 10.11.2016 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. produktów można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 368

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (02.11.2016)
Pierwsza publikacja: Aleksandra Bębenista-Masztalerz (02.11.2016)
Ostatnia publikacja: Aleksandra Bębenista-Masztalerz (02.11.2016)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty