Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży produktu leczniczego

2016-10-05 12:53:40

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży produktu leczniczego

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymieniony produkt:

Lp.

Nazwa produktu

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa (bez podatku
VAT )

Data
ważności

Województwo
na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkt

1.      

Pancuronium 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwania x 10 amp.

szt.

1 000

1,00

31.10.2016r.

woj. łódzkie

Warunki sprzedaży:

  1. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość towarów.
  2. Termin płatności za zakupione towary wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  3. Ofertę zakupu produktów od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36-09-319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  4. Termin składania ofert: do dnia 14.10.2016 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. produktu można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 368
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Alicja Milewska (05.10.2016)
Pierwsza publikacja: Aleksandra Bębenista-Masztalerz (05.10.2016)
Ostatnia publikacja: Aleksandra Bębenista-Masztalerz (05.10.2016)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty