Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży produktu leczniczego

2016-06-03 14:11:32

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży produktu leczniczego

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymieniony produkt:

Lp.

Nazwa
produktu leczniczego

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa bez podatku VAT

Data
ważności

Województwo
na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkty

1.      

Chlorsuccillin 200mg proszek do sporz. roztw. do wstrz. x 10 fiol.

op.

504

10,31

31.07.2016 r.

woj. warmińsko-mazurskie

Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od kupowanej ilości produktu.

Produkt leczniczy wymieniony w tabeli powyżej przechowywany jest w  magazynie  farmaceutycznym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez  producenta.

Warunki sprzedaży:

  1. Agencja dokona sprzedaży produktu leczniczego podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi, w szczególności hurtownie farmaceutyczne, apteki, w tym apteki szpitalne.
  2. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość produktu, z zastrzeżeniem pełnych opakowań jednostkowych produktu.
  3. Odbiór zakupionego produktu nastąpi z magazynu wymienionego w tabeli powyżej staraniem własnym i na własny koszt Oferenta, przy czym w przypadku zakupu przez nabywcę większej ilości produktu, Agencja może zapewnić transport i pokryć jego koszty.
  4. Termin płatności za zakupiony produkt wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  5. Ofertę zakupu produktu od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl, bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro, albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  6. Termin składania ofert: do dnia 15.06.2016 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. produktu można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 380
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (03.06.2016)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (03.06.2016)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (03.06.2016)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty