Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży produktów leczniczych

2016-05-04 09:47:19

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży produktów leczniczych

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymienione produkty:

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Jm.

Cena jednostkowa (bez podatku VAT )

Data ważności

Województwo
na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkty

1.      

Polstigminum inj. 0,5 mg/ml x 10 amp.

op.

19,44

31.05.2016 r.

woj. warmińsko-mazurskie

2.      

Pancuronium 2 mg/ml roztwór do wstrzywikwań x 10 amp.

op.

61,50

31.10.2016 r.

woj. łódzkie

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od kupowanej ilości produktów.

Produkty lecznicze wymienione w tabeli powyżej przechowywane są w magazynach farmaceutycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez ich producentów.

Warunki sprzedaży:

  1. Agencja dokona sprzedaży produktów leczniczych podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi, w szczególności hurtownie farmaceutyczne, apteki, w tym apteki szpitalne.
  2. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość produktów, z zastrzeżeniem pełnych opakowań jednostkowych produktów.
  3. Odbiór zakupionych produktów nastąpi z magazynu wymienionego w tabeli powyżej staraniem własnym i na własny koszt Oferenta, przy czym w przypadku zakupu przez nabywcę większej ilości produktów, Agencja może zapewnić transport i pokryć jego koszty.
  4. Termin płatności za zakupione produkty wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  5. Ofertę zakupu produktów od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36-09-319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  6. Termin składania ofert: do dnia 13.05.2016 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży w/w produktów można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 309.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (04.05.2016)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (04.05.2016)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty