Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży towarów

2016-02-26 09:34:17

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży produktów leczniczych i siatek opatrunkowych

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymienione towary:

Lp.

Nazwa
produktu leczniczego

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa bez podatku VAT

Data
ważności

Województwo
na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkty

1.      

Dobuject 50 mg/ml 5 ml
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji x 5 amp.

Op.

50

1,00

31.03.2016

woj. warmińsko-mazurskie

2.      

Cisatracurium 2 mg/ml
roztwór do wstrzykiwań 5 ml x 5 amp.

Op.

1000

1,00

30.04.2016

woj. łódzkie

3.      

NeisVac 0,5 ml
zawiesina do wstrzyknięć amp.-strzyk.

Szt.

1660

1,00

31.03.2016

woj. mazowieckie

4.      

NeisVac 0,5 ml
zawiesina do wstrzyknięć amp.-strzyk.

Szt.

290

1,00

31.05.2016

woj. mazowieckie

5.      

Siatka opatrunkowa nr 4 op. po 1 m

Szt.

3560

2,95

30.11.2016

woj. łódzkie

6.      

Siatka opatrunkowa nr 6 op. po 1 m

Szt.

3200

3,80

30.11.2016

woj. łódzkie

7.      

Siatka opatrunkowa nr 8 op. po 1 m

Szt.

4100

4,80

30.11.2016

woj. łódzkie

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od kupowanej ilości towarów.

Produkty lecznicze wymienione w tabeli powyżej (dotyczy poz. 1-4) przechowywane są w magazynach farmaceutycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez ich producentów.

Warunki sprzedaży:

  1. Agencja dokona sprzedaży produktów leczniczych podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi, w szczególności hurtownie farmaceutyczne, apteki, w tym apteki szpitalne.
  2. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość towarów, z zastrzeżeniem pełnych opakowań jednostkowych towarów.
  3. Odbiór zakupionych towarów nastąpi z magazynu wymienionego w tabeli powyżej staraniem własnym i na własny koszt oraz ryzyko Oferenta, przy czym w przypadku zakupu przez nabywcę większej ilości towarów, Agencja może zapewnić transport i pokryć jego koszty.
  4. Termin płatności za zakupione towary wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  5. Ofertę zakupu produktów od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub e-mailem na adres: sek_brm@arm.gov.pl, bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  6. Termin składania ofert: do dnia 04.03.2016 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. towarów można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 309.

 

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (25.02.2016)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (26.02.2016)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (26.02.2016)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty