Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży towarów

2016-01-25 14:24:30

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży produktów leczniczych i siatek opatrunkowych

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymienione towary:

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa (bez podatku VAT )

Data ważności

Województwo na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkty

1.      

Etomidate-Lipuro 2 mg/ml
emulsja do wstrzykiwań 10 ml x 10 amp.

op.

500

44,00

31.08.2016 r.

woj. warmińsko-mazurskie

2.      

Chlorsuccillin 200 mg
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań x 10 fiol.

op.

800

17,50

31.07.2016 r.

woj. warmińsko-mazurskie

3.      

Aqua pro injectione
Kabipac 500 ml

szt.

900

1,20

31.08.2016 r.

woj. warmińsko-mazurskie

4.      

Glucosum 5% Fresenius 500 ml

szt.

500

1,20

31.07.2016

woj. warmińsko-mazurskie

5.      

Dobuject 50 mg/ml 5 ml
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji x 5 amp.

op.

50

7,70

31.03.2016 r.

woj. warmińsko-mazurskie

6.      

Cisatracurium 2 mg/ml
roztwór do wstrzykiwań 5 ml x 5 amp.

op.

1000

53,73

30.04.2016 r.

woj. łódzkie

7.      

NeisVac 0,5 ml
zawiesina do wstrzyknięć amp.-strzyk.

szt.

1660

10,24

31.03.2016 r.

woj. mazowieckie

8.      

NeisVac 0,5 ml
zawiesina do wstrzyknięć amp.-strzyk.

szt.

290

10,24

31.05.2016 r.

woj. mazowieckie

9.      

Siatka opatrunkowa nr 4 op. po 1 m

szt.

3560

2,95

30.11.2016 r.

woj. łódzkie

10.    

Siatka opatrunkowa nr 6 op. po 1 m

szt.

3200

3,80

30.11.2016 r.

woj. łódzkie

11.    

Siatka opatrunkowa nr 8 op. po 1 m

szt.

4100

4,80

30.11.2016 r.

woj. łódzkie

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od kupowanej ilości towarów.

Produkty lecznicze wymienione w tabeli powyżej (dotyczy poz. 1-8) przechowywane są w magazynach farmaceutycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez ich producentów.

Warunki sprzedaży:

  1. Agencja dokona sprzedaży produktów leczniczych podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 z późn. zm.) są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi, w szczególności hurtownie farmaceutyczne, apteki, w tym apteki szpitalne.
  2. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość towarów, z zastrzeżeniem pełnych opakowań jednostkowych towarów.
  3. Odbiór zakupionych towarów nastąpi z magazynu wymienionego w tabeli powyżej staraniem własnymi na własny koszt oraz ryzyko Oferenta, przy czym w przypadku zakupu przez nabywcę większej ilości towarów, Agencja może zapewnić transport i pokryć jego koszty.
  4. Termin płatności za zakupione towary wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  5. Ofertę zakupu produktów od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36-09-319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  6. Termin składania ofert: do dnia 05.02.2016 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. produktu można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 311.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (25.01.2016)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (25.01.2016)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty