Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży produktu leczniczego Chlorsuccillin

2015-12-02 14:10:17

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży produktu leczniczego Chlorsuccillin 200 mg

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymieniony produkt leczniczy stanowiący nadwyżkę:

Lp.

Nazwa
produktu leczniczego

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa bez podatku VAT

Data
ważności

Numer
serii

Lokalizcja magazynu, w którym przechowywany jest produkt

1.      

Chlorsuccillin 200 mg
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań x 10 fiol.

Op.

520

106,00

31.07.2016

407011

Ełk

woj. warmińsko-mazurskie

Produkt wymieniony w tabeli powyżej przechowywany jest w magazynie farmaceutycznym, zgodnie z warunkami określonymi przez jego producenta.

Warunki sprzedaży:

  1. Agencja dokona sprzedaży produktu podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi, w szczególności hurtownie farmaceutyczne, apteki, w tym apteki szpitalne.
  2. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość produktu.
  3. Odbiór zakupionego produktu nastąpi z magazynu wymienionego w powyższej tabeli, własnym staraniem i na własny koszt oraz ryzyko Oferenta, z możliwością zrealizowania transportu staraniem i na koszt Agencji w przypadku zakupu większej ilości produktu.
  4. Termin płatności za zakupiony produkt wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  5. Ofertę zakupu produktu od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl, bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro, albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora). Termin składania ofert: do dnia 09.12.2015 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji.

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży w/w produktu można uzyskać pod nr telefonu:
22 36 09 311.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (02.12.2015)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (02.12.2015)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (02.12.2015)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty