Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży - Sprzedaż produktu leczniczego Dobuject

2015-11-26 09:07:04

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży produktu leczniczego Dobuject 50 mg/ml

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymieniony produkt leczniczy stanowiący nadwyżkę:

Lp.

Nazwa
produktu leczniczego

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa bez podatku VAT

Data
ważności

Województwo
na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkt

1.      

Dobuject 50 mg/ml – 5 ml koncentrat do sporządzania roztworu do i fuzji x 5 amp.

Op.

60

77,00

31.03.2016

woj. warmińsko-mazurskie

Produkt wymieniony w tabeli powyżej przechowywany jest w magazynie farmaceutycznym zgodnie z warunkami określonymi przez jego producenta.

Warunki sprzedaży:

  1. Agencja dokona sprzedaży produktu podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi, w szczególności hurtownie farmaceutyczne, apteki, w tym apteki szpitalne.
  2. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość produktu.
  3. Termin płatności za zakupiony produkt wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  4. Ofertę zakupu produktu od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub mailem
    na adres sek_brm@arm.gov.pl, bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora). Termin składania ofert: do dnia 04.12.2015 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji.

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży w/w produktu można uzyskać pod nr telefonu:
22 36 09 308.

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (26.11.2015)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (26.11.2015)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (26.11.2015)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty