Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży Szczepionki przeciw meningokokom.

2015-11-25 08:31:33

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży Szczepionki przeciw meningokokom

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymieniony produkt leczniczy stanowiący nadwyżkę:

Lp.

Nazwa
produktu leczniczego

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa (bez podatku VAT)

Data
ważności

Miasto
na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkt

1.      

NeisVac 0,5 ml zawiesina
do wstrzyknięć amp.-strzyk.

Szt.

1.660

102,42

31.03.2016 r.

Warszawa

2.      

NeisVac 0,5 ml zawiesina
do wstrzyknięć amp.-strzyk.

Szt.

290

102,42

31.05.2016 r.

Warszawa

Cena produktu z możliwością dalszej negocjacji w zależności od kupowanej ilości produktu.

Produkt wymieniony w tabeli powyżej przechowywany jest w magazynie farmaceutycznym zgodnie z warunkami określonymi przez jego producenta.

Warunki sprzedaży:

  1. Agencja dokona sprzedaży produktu podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi, w szczególności hurtownie farmaceutyczne, apteki, w tym apteki szpitalne.
  2. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość produktu.
  3. Odbiór zakupionego produktu nastąpi z magazynu wymienionego w tabeli powyżej własnym staraniem i na własny koszt Oferenta.
  4. Termin płatności za zakupiony produkt wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  5. Ofertę zakupu produktu od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36-09-319 lub mailem
    na adres sek_brm@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora). Termin składania ofert: do dnia 01.12.2015 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji.

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. produktu można uzyskać pod nr telefonu:
22 36 09 308.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (24.11.2015)
Pierwsza publikacja: Aleksandra Bębenista-Masztalerz (24.11.2015)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (25.11.2015)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty