Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży worków do zbiórki moczu

2015-11-19 15:12:38

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży worków do zbiórki moczu

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymieniony towar:

Lp.

Nazwa towaru

Jm.

 Ilość

Cena jednostkowa bez podatku VAT

Data
ważności

 Producent

Województwo
na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący towar

1.      

Worek
do zbiórki moczu 2L
z odpływem typu T sterylny

szt.

2.780

0,75

29.09.2018

 GCZM „ZARYS”
Sp. z o.o.

woj. podlaskie

Towar wymieniony w tabeli powyżej przechowywany jest zgodnie z warunkami określonymi przez jego producenta.

Warunki sprzedaży:

  1. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość towaru.
  2. Termin płatności za zakupiony towar wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  3. Odbiór zakupionego towaru nastąpi z magazynu wymienionego w tabeli powyżej, własnym staraniem i na własny koszt Oferenta, z możliwością zrealizowania transportu staraniem i na koszt Agencji w przypadku zakupu całej ilości towaru.
  4. Ofertę zakupu towaru od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub mailem na
    adres sek_brm@arm.gov.pl, bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych,
    00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro, albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  5. Termin składania ofert: do dnia 4 grudnia 2015 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 30 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji.

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży w/w towaru można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 309.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (19.11.2015)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (19.11.2015)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (19.11.2015)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty