Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży opatrunków

2015-09-17 13:25:23

Ogłoszenie
w sprawie sprzedaży opatrunków poliuretanowych

 Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymienione towary:

 

Lp.

Nazwa towaru

Jm.

 Ilość

Cena jednostkowa bez podatku VAT

Data
ważności

Województwo
na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący towary

1.      

Opatrunek
poliuretanowy
ALLEVYN GENTLE
10 x 20 cm

szt.

372

4,00

30.11.2015

woj. łódzkie

2.      

Opatrunek poliuretanowy 
ALLEVYN GENTLE
20 x 20 cm

szt.

706

8,00

31.12.2015

woj. łódzkie

Ceny towarów z możliwością dalszej negocjacji ceny w zależności od kupowanej ilości towaru.

Towary wymienione w tabeli powyżej przechowywane są zgodnie z warunkami określonymi przez ich producenta.

Warunki sprzedaży:

 1. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość towarów.
 2. Odbiór zakupionych towarów nastąpi z magazynów wymienionych w tabeli powyżej własnym staraniem
  i na własny koszt Oferenta, z możliwością zrealizowania transportu staraniem i na koszt Agencji w przypadku zakupu większej ilości towarów.
 3. Termin płatności za zakupione towary wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
 4. Ofertę zakupu towarów od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub mailem na
  adres sek_brm@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych,
  00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro, albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  Termin składania ofert: do dnia 02.10.2015 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji.

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży w/w towarów można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 311.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Alicja Milewska (17.09.2015)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (17.09.2015)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (17.09.2015)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty