Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Pomoc dla Ukrainy - Help Ukraine

2022-04-04 12:12:43

Our neighbors need help, both those who remained in war-torn Ukraine and those who wanted to protect their children, found refuge in Poland.

Form for companies and institutions that want to provide humanitarian aid to Ukraine.

Thank you very much for expressing your willingness to provide humanitarian aid to Ukraine through the Governmental Strategic Reserves Agency (RARS). To speed up the process of donating help, please complete the form provided below:

https://form.rars.gov.pl/pl/donation_form

Help Ukraine - make a donate!

The collected funds will be used to purchase medicines, hygiene products, food, clothes, and other necessary products. You can make donations in three currencies: PLN, EUR and USD.

Please find below are the details of the accounts:

Recipient: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (Governmental Strategic Reserves Agency)

Bank name: Bank Gospodarstwa Krajowego

Accounts in PLN:

Code: BIC / SWIFT GOSKPLPW

PL 79 1130 1017 0000 3159 1526 4085 - Donation to Ukraine

Code: BIC / SWIFT GOSKPLPW

PL 52 1130 1017 0000 3159 1526 4086 - Donation for refugees from Ukraine

Accounts in EUR *:

Code: BIC / SWIFT GOSKPLPW

PL 74 1130 1017 0000 3159 1526 4078 - Donation to Ukraine

Code: BIC / SWIFT GOSKPLPW

PL 63 1130 1017 0000 3159 1526 4082 - Donation for refugees from Ukraine

Accounts in USD *:

Code: BIC / SWIFT GOSKPLPW

PL 36 1130 1017 0000 3159 1526 4083 - Donation to Ukraine

Code: BIC / SWIFT GOSKPLPW

PL 09 1130 1017 0000 3159 1526 4084 - Donation for refugees from Ukraine

 

* For bank transfers with BEN option, bank charges will be deducted from donations. When choosing a SEPA transfer in the SHA option, the ordering party pays only the fee at his own bank for the execution of the foreign transfer. The OUR option means that all payment requests will be directed to the payer.

If you would like to conclude an agreement regulating the use of funds before making a payment - contact us: donations@bgk.pl or donations@rars.gov.pl

 

Thank you for your support. Help is already reaching those in need!

 

      

 


 

Nasi sąsiedzi potrzebują pomocy, zarówno Ci, którzy zostali w ogarniętej wojną Ukrainie, jak też Ci, którzy chcąc chronić swoje dzieci, znaleźli schronienie w Polsce. 

Formularz dla firm i instytucji które chcą przekazać pomoc humanitarną dla Ukrainy.

Bardzo dziękujemy za wyrażenie chęci przekazania pomocy humanitarnej Ukrainie za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS).

W celu przyspieszenia procesu prosimy o wypełnienie formularza wsazanego poniżej:

https://form.rars.gov.pl/pl/donation_form

Darowizna dla Ukrainy

Zebrane środki będą przeznaczone na zakup leków, środków higieny, żywności, odzieży i innych niezbędnych produktów. Darowizny można dokonywać w trzech walutach: PLN, EUR i USD.

Poniżej zamieszczamy dane rachunków:

➡Odbiorca: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 

➡Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego 

Rachunki w PLN:
  • Kod : BIC/SWIFT     GOSKPLPW

PL 79 1130 1017 0000 3159 1526 4085 - Darowizna na rzecz Ukrainy

  • Kod : BIC/SWIFT     GOSKPLPW

PL 52 1130 1017 0000 3159 1526 4086 – Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy

Rachunki w EUR*:
  • Kod : BIC/SWIFT     GOSKPLPW

PL 74 1130 1017 0000 3159 1526 4078 – Darowizna na rzecz Ukrainy     

  • Kod : BIC/SWIFT     GOSKPLPW

PL 63 1130 1017 0000 3159 1526 4082 - Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy

Rachunki w USD*:
  • Kod :BIC/SWIFT     GOSKPLPW

PL 36 1130 1017 0000 3159 1526 4083 – Darowizna na rzecz Ukrainy

  • Kod :BIC/SWIFT     GOSKPLPW

PL 09 1130 1017 0000 3159 1526 4084 – Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy 

 

*W przypadku przelewu z opcją BEN koszty opłat bankowych zostaną potrącone z przekazywanych darowizn. Wybierając przelew SEPA w opcji SHA zleceniodawca ponosi jedynie opłatę we własnym banku za wykonanie przelewu zagranicznego. Opcja OUR oznacza, że wszystkie żądania opłat zostaną skierowane do zleceniodawcy.

 

Jeżeli przed dokonaniem wpłaty chciałbyś zawrzeć umowę regulującą sposób wykorzystania środków – skontaktuj się z nami: donations@bgk.pl lub donations@rars.gov.pl

      

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (09.03.2022)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (04.04.2022)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty