Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Polska pomoc w walce z pandemią COVID-19

2021-07-08 09:20:12

Otwarcie wystawy

Prezes RARS pan Michał Kuczmierowski wziął udział w otwarciu wystawy Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polska pomoc w walce z pandemią COVID-19”. Wystawę prezentowaną w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich (Agrykola) otworzył 7 lipca Podsekretarz Stanu w MSZ pan Paweł Jabłoński.

Zaprezentowano fotografie dokumentujące wybrane działania polskiej pomocy rozwojowej prowadzone w celu przeciwdziałania skutkom pandemii m.in. w krajach Partnerstwa Wschodniego, w Kenii, Ugandzie, Tanzanii i Palestynie. Plansze wystawy przedstawiają również działania Polskiej pomocy w krajach objętych pomocą humanitarną, np. w Jordanii, Libanie oraz realizację polskiej akcji pomocowej w postaci konwojów z pomocą humanitarną wysłanych, w odpowiedzi na potrzeby spowodowane szerzeniem się pandemii, m.in. na Białoruś, Ukrainę, do Mołdawii, Armenii, Indii oraz na Bałkany Zachodnie.

Udział RARS

W wiele z tych akcji pomocowych angażowała się Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, z której zasobów przekazywano środki ochrony osobistej, leki czy sprzęt medyczny. Nie byłoby to jednak możliwe bez działania i solidarnej współpracy wielu instytucji i organizacji na czele z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Fundacją Solidarności Międzynarodowej, a także Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Zdrowia, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Pomoc trafiała do potrzebujących dzięki wsparciu logistycznemu przede wszystkim ze strony Sił Zbrojnych RP, Państwowej Straży Pożarnej czy Polskich Linii Lotniczych LOT.

Obecny i miniony rok był trudny i wyjątkowy. W walce z pandemią Polska pomogła głównie tym krajom, które dotychczas były wspierane w ramach pomocy rozwojowej i humanitarnej. Za pośrednictwem wystawy te działania są przybliżane społeczeństwu polskiemu.

Prezentowanym fotografiom wykonanym przez profesjonalnych fotografów oraz osoby zaangażowane w realizację samych działań, towarzyszą opisy polskie i anglojęzyczne.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (08.07.2021)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (08.07.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty