Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Ogłoszenie w sprawie sprzedaży produktu leczniczego

2021-05-31 10:31:16

Produkt leczniczy

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa (bez podatku VAT )

Data ważności

Województwo na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkty

Transport produktów

1.        

Dobcard 250mg/20ml konc.do roztw. x 10 amp

op.

105

180,00

30.09.2021 r.

Woj. Warmińsko Mazurskie

w temperaturze
od 150 C
do 250 C

Cena

Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od kupowanej ilości produktu leczniczego.

Warunki sprzedaży:

  1. Produkt leczniczy wymieniony w Tabeli przechowywany jest w magazynie farmaceutycznym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez jego producenta. Agencja dokona sprzedaży produktu leczniczego wymienionego w Tabeli podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi, w szczególności hurtownie farmaceutyczne oraz apteki, w tym apteki szpitalne.
  2. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość produktu leczniczego, z zastrzeżeniem pełnych opakowań jednostkowych.
  3. Termin płatności za zakupiony towar wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  4. Odbiór zakupionego produktu leczniczego nastąpi z magazynu wymienionego w ww. Tabeli staraniem własnym i na własny koszt oraz ryzyko Oferenta, przy czym w przypadku zakupu przez nabywcę większej ilości produktu leczniczego, Agencja może zapewnić transport i pokryć jego koszty.
  5. Ofertę zakupu produktu leczniczego od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub mailem na adres sek_brm@rars.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo – za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  6. Termin składania ofert: do dnia 18.06.2021 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. produktu można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 242.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Kwaśna (27.05.2021)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (31.05.2021)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (31.05.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty