Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Ogłoszenie na odbiór (transport) produktów leczniczych stanowiących odpady i ich zagospodarowanie

2021-05-11 11:03:44

Zadania w ramach ogłoszenia

Zadanie nr 1

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Kod odpadu

Waga towaru w kg

Miejsce odbioru odpadów

1.

Igantet

18 01 09

84

Wąwał koło Tomaszowa Mazowieckiego,

woj. łódzkie

2.

Ketanest

18 01 09

104

3.

Antytoksyna botulinowa wieloważna ABE

07 05 13*

13

Zadanie nr 2

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Kod odpadu

Waga towaru w kg

Miejsce odbioru odpadów

1.

Thiopental

18 01 09

735

Ełk, woj. warmińsko-mazurskie

2.

Dobutamin

18 01 09

13

3.

Cyanokit

18 01 09

40

Termin obioru

Termin obioru odpadów do dnia 30.06.2021 r.

Nawiązanie współpracy

W przypadku wyrażenia przez Państwa chęci nawiązania współpracy z Agencją w powyższym zakresie proszę o przesłanie:

  • oferty cenowej obejmującej transport i zagospodarowanie odpadów (wynagrodzenie bez podatku VAT, stawka VAT, wynagrodzenie z podatkiem VAT),
  • aktualnego zezwolenia na gospodarowanie odpadami / unieszkodliwianie odpadów,
  • aktualnego wypisu z rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – wystawionego lub wygenerowanego z właściwej bazy danych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawionego lub wygenerowanego z właściwej bazy danych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Oczekujemy na Państwa odpowiedź na niniejsze ogłoszenie w terminie do dnia 18.05.2021 r.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Hubert Burczyński (11.05.2021)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (11.05.2021)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (11.05.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty