Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Ogłoszenie w sprawie sprzedaży produktów leczniczych

2021-02-22 14:08:27

Produkty lecznicze przeznaczone do sprzedaży:

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa (bez podatku VAT )

Data ważności

Województwo na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkty

Transport produktów

1.         

Ketanest 10 roztw.do wstrz.10mg/ml x 5 fiol. 20 ml

op.

300

167,20

31.03.2021 r.

woj. łódzkie

w temperaturze od 150 C do 250 C

2.       

Dobutamin ADMEDA 250 mg/50 ml x 1 amp.

op.

1 050

24,46

30.04.2021 r.

woj. warmińsko-mazurskie

w temperaturze od 150 C do 250 C

3.       

Dobcard 250mg/20ml konc.do roztw. x 10amp

op.

105

180,00

30.09.2021 r.

w temperaturze od 150 C do 250 C

4.       

Mannitol 15% Baxter 150mg/ml roztw. do infuz.

szt.

3

6,20

31.07.2021 r.

w temperaturze od 150 C do 250 C

 

Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od kupowanej ilości produktów leczniczych.

Warunki sprzedaży:

  1. Produkty lecznicze wymienione w Tabeli przechowywane są w magazynach farmaceutycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez ich producentów. Agencja dokona sprzedaży produktów leczniczych wymienionych w Tabeli podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi, w szczególności hurtownie farmaceutyczne oraz apteki, w tym apteki szpitalne.
  2. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość produktów leczniczych, z zastrzeżeniem pełnych opakowań jednostkowych.
  3. Termin płatności za zakupione towary wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  4. Odbiór zakupionych produktów leczniczych nastąpi z magazynów wymienionych w ww. Tabeli staraniem własnym i na własny koszt oraz ryzyko Oferenta, przy czym w przypadku zakupu przez nabywcę większej ilości produktów leczniczych, Agencja może zapewnić transport i pokryć jego koszty.
  5. Ofertę zakupu produktów leczniczych od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub mailem na adres sek_brm@rars.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo – za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  6. Termin składania ofert: do dnia 26.02.2020 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
odatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. produktu można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 380.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Kwaśna (22.02.2021)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (22.02.2021)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (22.02.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty