Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Zakup usługi odbioru (transportu) produktów leczniczych stanowiących odpady i ich zagospodarowania

2020-10-20 07:30:48

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku dotyczące odbioru (transportu) towarów stanowiących odpady i ich zagospodarowania.

Termin obioru odpadów do dnia 30.11.2020 r.

Lp.

Nazwa towaru

Kod odpadu

Waga towaru w kg

Miejsce odbioru odpadów

1.

Hypnomidate
2 mg/ml – 10 ml x 5 amp.

18 01 09

58

Ełk

woj. warmińsko-mazurskie

2.

Thiopental 1 g
x 50 fiol.

18 01 09

211

Ełk

woj. warmińsko-mazurskie

3.

Jodek potasu
x 10 tabletek 32,5 mg

18 01 09

640

Ełk

woj. warmińsko-mazurskie

4.

Jodek potasu
x 10 tabletek 32,5 mg

18 01 09

795

Kamienica Królewska woj. pomorskie

5.

Jodek potasu
x 10 tabletek 32,5 mg

18 01 09

1.705 k

Komorowo woj. mazowieckie

6.

Jodek potasu
x 10 tabletek 32,5 mg

18 01 09

740

Leśmierz woj. łódzkie

7.

Jodek potasu
x 10 tabletek 32,5 mg

18 01 09

1.255

Lisowice woj. dolnośląskie

8.

Jodek potasu
x 10 tabletek 32,5 mg

18 01 09

1.475

Lubliniec woj. śląskie

9.

Jodek potasu
x 10 tabletek 32,5 mg

18 01 09

1.575

Niemce woj. lubelskie

10.

Jodek potasu
x 10 tabletek 32,5 mg

18 01 09

578

Resko woj. zachodniopomorskie

11.

Jodek potasu
x 10 tabletek 32,5 mg

18 01 09

1.568

Strzałkowo woj. wielkopolskie

12.

Jodek potasu
x 10 tabletek 32,5 mg

18 01 09

320

Szepietowo woj. podlaskie

13.

Jodek potasu
x 10 tabletek 32,5 mg

18 01 09

815

Wąwał woj. łódzkie

14.

Jodek potasu
x 10 tabletek 32,5 mg

18 01 09

1.623

Zalesie woj. małopolskie

15.

Jodek potasu
x 10 tabletek 32,5 mg

18 01 09

1.408

Konstancin woj. mazowieckie

Razem

14.766

 

W przypadku wyrażenia przez Państwa chęci nawiązania współpracy z Agencją w powyższym zakresie proszę o przesłanie:

  • oferty cenowej obejmującej transport i zagospodarowanie odpadów (wynagrodzenie z podatkiem VAT, stawka VAT),
  • aktualnego zezwolenia na gospodarowanie odpadami / unieszkodliwianie odpadów,
  • aktualnego wypisu z rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – wystawionego lub wygenerowanego z właściwej bazy danych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawionego lub wygenerowanego z właściwej bazy danych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Oczekujemy na Państwa odpowiedź na niniejsze ogłoszenie w terminie do dnia 28.10.2020 r.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (19.10.2020)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (20.10.2020)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (20.10.2020)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty