Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży produktów leczniczych Igantet 250 oraz Thiopental

2020-01-13 10:59:26

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży produktu leczniczego

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymieniony produkt leczniczy:

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa (bez podatku VAT)

Data ważności

Województwo na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkty

Transport produktów

1.

Igantet 250 (Immunoglobulina p/tężcowa) roztwór do wstrzykiwań 250 j.m./ml 1 amp.-strzyk. a 1 ml

op.

1.000

8,00

31.03.2020 r.

woj. łódzkie

w temperaturze od 20C do 80C

2.   

Igantet 250 (Immunoglobulina p/tężcowa) roztwór do wstrzykiwań 250 j.m./ml 1 amp.-strzyk. a 1 ml

op.

400

50,00

31.10.2020 r.

3. 

Thiopental 1g x 50 fiol. proszek do sporządzania roztworu

op.

116

190,00

31.05.2020 r.

woj. warmińsko-mazurskie

w temperaturze od 150C do 250C

Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od kupowanej ilości produktów leczniczych.

Warunki sprzedaży:

  1. Produkty lecznicze wymienione w Tabeli przechowywane są w magazynach farmaceutycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez ich producentów. Agencja dokona sprzedaży produktów leczniczych wymienionych w Tabeli podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi, w szczególności hurtownie farmaceutyczne oraz apteki, w tym apteki szpitalne .
  2. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość produktów leczniczych, z zastrzeżeniem pełnych opakowań jednostkowych.
  3. Termin płatności za zakupione towary wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  4. Odbiór zakupionych produktów leczniczych nastąpi z magazynów wymienionych w ww. Tabeli staraniem własnym i na własny koszt oraz ryzyko Oferenta, przy czym w przypadku zakupu przez nabywcę większej ilości produktów leczniczych, Agencja może zapewnić transport i pokryć jego koszty.
  5. Ofertę zakupu produktów leczniczych od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo -  za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  6. Termin składania ofert: do dnia 31.01.2020 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. produktu można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 380.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (13.01.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (13.01.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (13.01.2020)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty