Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Prognoza krajowego zapotrzebowania na paliwa oraz na pojemność magazynową dla zapasów interwencyjnych i obrotowych paliw i ropy naftowej na okres 10 lat (na lata 2021 – 2030)

2021-12-28 09:24:09

Na podstawie art. 21g. ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411, z późn. zm.) Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych sporządził prognozę krajowego zapotrzebowania na paliwa oraz na pojemność magazynową dla zapasów interwencyjnych i obrotowych paliw i ropy naftowej na okres 10 lat (na lata 2021 – 2030). Projekt prognozy w dniu 22 grudnia 2021 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Konsultacyjną do spraw Zapasów Interwencyjnych.

Prognoza krajowego zapotrzebowania na paliwa oraz na pojemność magazynową dla zapasów interwencyjnych i obrotowych paliw i ropy naftowej na okres 10 lat (na lata 2021 – 2030) (rozmiar: 1,34 MB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (30.12.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (30.12.2019)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (28.12.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty