Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży produktu leczniczego Dobutamin

2019-10-08 07:30:13

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży produktu leczniczego

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymieniony produkt leczniczy:

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa (bez podatku VAT )

Data ważności

Województwo na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkt

Transport produktu

1.          

Dobutamin Sandoz proszek do sporządzania roztworu do infuzji 250 mg – 1 fiol.

op.

1050

23,00

31.12.2020 r.

woj. warmińsko-mazurskie

w temperaturze od 150 C do 250 C

Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od kupowanej ilości produktu leczniczego.

Warunki sprzedaży:

  1. Produkt leczniczy wymieniony w Tabeli przechowywany jest w magazynie Hurtowni farmaceutycznej ARM zlokalizowanej na terenie Składnicy ARM w Ełku (nr zezwolenia GIF-N-411/23/SU/15 z dnia 02.12.2015 r.) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez jego producenta. Agencja dokona sprzedaży produktu leczniczego wymienionego w Tabeli podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi, w szczególności hurtownie farmaceutyczne oraz apteki, w tym apteki szpitalne.
  2. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość produktu leczniczego, z zastrzeżeniem pełnych opakowań jednostkowych.
  3. Termin płatności za zakupione towary wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  4. Odbiór zakupionego produktu leczniczego nastąpi z magazynu wymienionego w ww. Tabeli staraniem własnym i na własny koszt oraz ryzyko Oferenta, przy czym w przypadku zakupu przez nabywcę większej ilości produktu leczniczego, Agencja może zapewnić transport
    i pokryć jego koszty.
  5. Ofertę zakupu produktu leczniczego od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych,00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo – za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  6. Termin składania ofert: do dnia 31.10.2019 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. produktu można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 380.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (07.10.2019)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (08.10.2019)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (08.10.2019)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty