Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Zakup usługi zagospodarowania odpadów produktów leczniczych

2019-04-04 08:51:07

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku dotyczące odbioru (transportu) towarów stanowiących odpady i ich zagospodarowania.

Termin obioru odpadów do dnia 28.06.2019 r.

Zadanie nr 1.

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Kod odpadu

Waga towaru w kg

Miejsce odbioru odpadów

1.

Cyjanokit

18 01 09

485

Ełk
woj. warmińsko-mazurskie

2.

Thiosol

18 01 09

3.

Glukoza 20%

18 01 09

Zadanie nr 2.

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Kod odpadu

Waga towaru w kg

Miejsce odbioru odpadów

1.

Igantet

18 01 09

32

Wąwał k/Tomaszowa Maz. woj. łódzkie

Zadanie nr 3

Lp.

Nazwa towaru

Kod odpadu

Ilość w szt.

Waga towaru w kg

Miejsce odbioru odpadów

1.

Termometr lekarski bez futerału

06 04 04*

47

0,4

Szepietowo woj. podlaskie

2.

Termometr lekarski z futerałem

06 04 04*

121

2,4

Ostrów Mazowiecka woj. mazowieckie

3.

Termometr lekarski z futerałem

06 04 04*

130

2,1

Lubliniec woj. śląskie

4.

Termometr lekarski z futerałem

06 04 04*

90

1,4

Niemce woj. lubelskie

Razem

388

6,3

 

W przypadku wyrażenia przez Państwa chęci nawiązania współpracy z Agencją w powyższym zakresie proszę o przesłanie:

  1. oferty cenowej obejmującej transport i zagospodarowanie odpadów (wynagrodzenie bez podatku VAT, stawka VAT, wynagrodzenie z podatkiem VAT) - oddzielnie dla każdego Zadania,
  2. aktualnego zezwolenia na gospodarowanie odpadami/unieszkodliwianie odpadów,
  3. aktualnego zezwolenia na transport odpadów,
  4. aktualnego wypisu z właściwej bazy podmiotów, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Oczekujemy na Państwa odpowiedź na niniejsze ogłoszenie w terminie do dnia 11.04.2019 r.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (03.04.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (04.04.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (04.04.2019)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty