Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży produktu leczniczego Dobutamin

2019-03-22 09:40:19

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży produktu leczniczego

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymieniony produkt leczniczy:

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa (bez podatku VAT)

Data ważności

Województwo na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkt

Transport produktu

1.     

Dobutamin Sandoz proszek do sporządzania roztworu do infuzji 250 mg – 1 fiol.

op.

1050

10,00

30.06.2019 r.

woj. warmińsko-mazurskie

w temperaturze od 150 C do 250 C

Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od kupowanej ilości produktu leczniczego.

Warunki sprzedaży:

  1. Produkt leczniczy wymieniony w Tabeli przechowywany jest w magazynie farmaceutycznym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez jego producenta. Agencja dokona sprzedaży produktu leczniczego wymienionego w Tabeli podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi, w szczególności hurtownie farmaceutyczne oraz apteki, w tym apteki szpitalne.
  2. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość produktu leczniczego, z zastrzeżeniem pełnych opakowań jednostkowych.
  3. Termin płatności za zakupione towary wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  4. Odbiór zakupionego produktu leczniczego nastąpi z magazynu wymienionego w ww. Tabeli staraniem własnym i na własny koszt oraz ryzyko Oferenta, przy czym w przypadku zakupu przez nabywcę większej ilości produktu leczniczego, Agencja może zapewnić transport
    i pokryć jego koszty.
  5. Ofertę zakupu produktu leczniczego od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo - za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  6. Termin składania ofert: do dnia 05.04.2019 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. produktów można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 368.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Alicja Milewska (22.03.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (22.03.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (22.03.2019)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty