Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży produktów leczniczych

2018-12-27 12:52:22

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży produktów leczniczych

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymienione produkty lecznicze:

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa (bez podatku VAT)

Data ważności

Województwo na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkty

Transport produktów

1.     

Thiosol 1 g fiolki – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

szt.

4.480

1,00

31.03.2019 r.

woj. warmińsko-mazurskie

w temperaturze od 150 C do 250 C

2.   

Glucosum 200 mg/ml roztwór do infuzji 500 ml

szt.

900

1,00

31.03.2019 r.

3.   

Cyanokit 5 g proszek do sporządzania roztworu do infuzji

op.

100

10,00

18.01.2019 r.

4.    

Igantet 250 (Immunoglobulina p/tężcowa) roztwór do wstrzykiwań 250 j.m./ml 1 amp.-strzyk. a 1 ml

op.

905

1,00

31.01.2019 r.

woj. łódzkie

w temperaturze od 20 C do 80 C

5.   

Igantet 250 (Immunoglobulina p/tężcowa) roztwór do wstrzykiwań 250 j.m./ml 1 amp.-strzyk. a 1 ml

op.

598

17,00

31.05.2019 r.

Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od kupowanej ilości produktów leczniczych.

Warunki sprzedaży:

  1. Produkty lecznicze wymienione w Tabeli przechowywane są w magazynach farmaceutycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez ich producentów. Agencja dokona sprzedaży produktów leczniczych wymienionych w Tabeli podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi, w szczególności hurtownie farmaceutyczne oraz apteki, w tym apteki szpitalne.
  2. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość produktów leczniczych, z zastrzeżeniem pełnych opakowań jednostkowych.
  3. Termin płatności za zakupione towary wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  4. Odbiór zakupionych produktów leczniczych nastąpi z magazynu wymienionego w ww. Tabeli staraniem własnym i na własny koszt oraz ryzyko Oferenta, przy czym w przypadku zakupu przez nabywcę większej ilości produktów leczniczych, Agencja może zapewnić transport i pokryć jego koszty.
  5. Ofertę zakupu produktów leczniczych od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych,00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo - za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  6. Termin składania ofert: do dnia 11.01.2019 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. produktów można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 368.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (27.12.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (27.12.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (27.12.2018)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty