Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży produktów leczniczych

2018-09-20 10:41:43

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży produktów leczniczych

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymienione produkty lecznicze:

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa (bez podatku VAT)

Data ważności

Województwo na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkty

Transport produktów

1.    

Thiosol 1 g fiolki – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

szt.

4500

5,00

31.03.2019 r.

woj. warmińsko-mazurskie

w temperaturze od 150 C do 250 C

2.  

Dobutamin Sandoz proszek do sporządzania roztworu do infuzji 250 mg – 1 fiol.

op.

1050

18,00

30.04.2019 r.

3.   

Hypnomidate 2 mg/ml – 10 ml x 5 amp. roztwór do wstrzykiwań

op.

240

49,00

31.07.2019 r.

4.   

Glucosum 200 mg/ml roztwór do infuzji 500 ml

szt.

900

3,00

31.03.2019 r.

5.  

Ketanest 10 roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 5 fiol. po 20 ml

op.

244

25,00

31.10.2018 r.

woj. łódzkie

Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od kupowanej ilości produktów leczniczych.

Warunki sprzedaży:

  1. Produkty lecznicze wymienione w Tabeli przechowywane są w magazynach farmaceutycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez ich producentów. Agencja dokona sprzedaży produktów leczniczych wymienionych w Tabeli podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi, w szczególności hurtownie farmaceutyczne oraz apteki, w tym apteki szpitalne.

W przypadku produktu wymienionego w poz. nr 5 Tabeli, Oferent musi posiadać zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi oraz psychotropowymi.

  1. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość produktów leczniczych, z zastrzeżeniem pełnych opakowań jednostkowych.
  2. Termin płatności za zakupione towary wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  3. Odbiór zakupionych produktów leczniczych nastąpi z magazynów wymienionych w ww. Tabeli staraniem własnym i na własny koszt oraz ryzyko Oferenta, przy czym w przypadku zakupu przez nabywcę większej ilości produktów leczniczych, Agencja może zapewnić transport i pokryć jego koszty.
  4. Ofertę zakupu produktów leczniczych od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych,00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo - za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  5. Termin składania ofert: do dnia 25.09.2018 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży w/w produktów można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 368.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (20.09.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (20.09.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (20.09.2018)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty