Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży produktów leczniczych

2018-08-31 11:38:17

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymienione produkty lecznicze:

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa (bez podatku VAT )

Data ważności

Województwo na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkty

Transport produktów

1.          

Thiosol 1 g fiolki – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

szt.

4500

5,00

31.03.2019 r.

woj. warmińsko-mazurskie

w temperaturze od 150 C do 250 C

2.        

Dobuject 50 mg/ml – 5 ml koncentrat do sporządzenia rotworu do infuzji
x 5 amp.

szt.

1050

18,00

30.04.2019 r.

3.        

Etomidate-Lipuro 2 mg/ml – 10 ml
x 10 amp.

op.

240

49,00

31.07.2019 r.

4.        

Glucosum 200 mg/ml roztwór do infuzji 500 ml

szt.

900

3,00

31.03.2019 r.

5.        

Ketanest 10
roztwór do wstrzykiwań
10 mg/ml 5 fiol. po 20 ml

op.

244

25,00

31.10.2018 r.

woj. łódzkie

Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od kupowanej ilości produktów leczniczych.

Warunki sprzedaży:

  1. Produkty lecznicze wymienione w Tabeli przechowywane są w magazynach farmaceutycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez ich producentów. Agencja dokona sprzedaży produktów leczniczych wymienionych w Tabeli podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi, w szczególności hurtownie farmaceutyczne oraz apteki, w tym apteki szpitalne.

W przypadku produktu wymienionego w poz. nr 5 Tabeli, Oferent musi posiadać zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi oraz psychotropowymi.

  1. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość produktów leczniczych, z zastrzeżeniem pełnych opakowań jednostkowych.
  2. Termin płatności za zakupione towary wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  3. Odbiór zakupionych produktów leczniczych nastąpi z magazynów wymienionych w ww. Tabeli staraniem własnym i na własny koszt oraz ryzyko Oferenta, przy czym w przypadku zakupu przez nabywcę większej ilości produktów leczniczych, Agencja może zapewnić transport i pokryć jego koszty.
  4. Ofertę zakupu produktów leczniczych od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36-09-319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych,00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo – za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  5. Termin składania ofert: do dnia 14 września 2018 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. produktów można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 368.

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (31.08.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (31.08.2018)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (31.08.2018)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty