Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży produktów leczniczych

2018-07-05 12:53:28

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży produktów leczniczych

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymienione produkty lecznicze:

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa (bez podatku VAT)

Data
ważności

Województwo na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkty

Transport produktów

1.        

Woda do wstrzykiwań Fresenius Kabipac 500 ml

szt.

900

2,28

30.09.2018 r.

woj. warmińsko-mazurskie

w temperaturze od 150 C do 250 C

2.      

Glucosum 5% Fresenius 500 ml

szt.

980

2,44

30.09.2018 r.

3.      

Płyn Ringera Fresenius Kabipac 500 ml

szt.

60

2,55

30.09.2018 r.

4.      

Natrium chloratum 0,9% Fresenius Kabipac 500 ml

szt.

1 960

2,21

31.10.2018 r.

5.      

Optylite Kabipac 500 ml (PWE)

szt.

1 960

2,48

31.10.2018 r.

6.      

Glucosum 200 mg/ml roztwór do infuzji 500ml

szt.

900

5,95

31.03.2019 r.

7.      

Thiosol 1 g fiol. – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

szt.

14 700

6,20

31.07.2018 r.

8.      

Ketanest 10 roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 5 fiol. po 20 ml

szt.

244

50,00

31.10.2018 r.

woj. łódzkie

9.      

Szczepionka NeisVac-C 1 amp. –strzyk. 0,5 ml + 2 igły

szt.

1 544

5,00

31.07.2018

woj. łódzkie

w temperaturze od 20 C do 80 C

Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od kupowanej ilości produktów leczniczych.

Warunki sprzedaży:

  1. Produkty lecznicze wymienione w Tabeli przechowywane są w magazynach farmaceutycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez ich producentów. Agencja dokona sprzedaży produktów leczniczych wymienionych w Tabeli podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi, w szczególności hurtownie farmaceutyczne oraz apteki, w tym apteki szpitalne.
    W przypadku produktu wymienionego w poz. nr 8 Tabeli, Oferent musi posiadać zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi oraz psychotropowymi.
  2. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość produktów leczniczych, z zastrzeżeniem pełnych opakowań jednostkowych.
  3. Termin płatności za zakupione towary wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  4. Odbiór zakupionych produktów leczniczych nastąpi z magazynów wymienionych w ww. Tabeli staraniem własnym i na własny koszt oraz ryzyko Oferenta, przy czym w przypadku zakupu przez nabywcę większej ilości produktów leczniczych, Agencja może zapewnić transport i pokryć jego koszty.
  5. Ofertę zakupu produktów leczniczych od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36-09-319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych,00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo - za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  6. Termin składania ofert: do dnia 23.07.2018 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. produktów można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 311 lub 22 36 09 368.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (05.07.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (05.07.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (05.07.2018)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty