Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży produktów leczniczych

2018-05-09 10:01:23

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży produktów leczniczych

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymienione produkty lecznicze:

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa (bez podatku VAT)

Data ważności

Województwo na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkty

Transport produktów

1.      

Etomidate-Lipuro 2 mg/ml – 10 ml x 10 amp.

op.

270

10,00

30.06.2018 r.

woj. warmińsko-mazurskie

w temperaturze od 150 C do 250 C

2.      

Ketanest 10 roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 5 fiol. po 20 ml

op.

244

50,00

31.10.2018 r.

woj. łódźkie

w temperaturze od 150 C do 250 C

3.      

Szczepionka NeisVac-C 1 amp. – strzyk. 0,5 ml + 2 igły

szt.

406

5,00

31.05.2018 r.

woj. łódźkie

w temperaturze od 20 C do 80 C

4.      

szt.

1 544

5,00

31.07.2018 r.

Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od kupowanej ilości produktów leczniczych.

Warunki sprzedaży:

  1. Produkty lecznicze wymienione w Tabeli przechowywane są w magazynach farmaceutycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez ich producentów. Agencja dokona sprzedaży produktów lecznieczych wymienionych w Tabeli podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi, w szczególności hurtownie farmaceutyczne oraz apteki, w tym apteki szpitalne. W przypadku produktu wymionionego w poz. nr 2 Tabeli, Oferent musi posiadać zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi oraz psychotropowymi.
  2. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość produktów leczniczych, z zastrzeżeniem pełnych opakowań jednostkowych.
  3. Termin płatności za zakupione towary wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  4. Odbiór zakupionych produktów leczniczych nastąpi z magazynów wymienionych w ww. Tabeli staraniem własnym i na własny koszt oraz ryzyko Oferenta, przy czym w przypadku zakupu przez nabywcę większej ilości produktów leczniczych, Agencja może zapewnić transport i pokryć jego koszty.
  5. Ofertę zakupu produktów leczniczych od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36-09-319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych,00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja XI piętro, albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  6. Termin składania ofert: do dnia 24.05.2018 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. towarów można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 311 lub 22 36 09 368.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Alicja Milewska (08.05.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (09.05.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (09.05.2018)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty