Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży Szczepionki NeisVac-C, Dobuject i preparatu do dezynfekcji Antibac

2017-12-06 13:04:20

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży Szczepionki NeisVac-C, produktu Dobuject oraz środka do dezynfekcji Anibac

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymienione towary:

Tabela nr 1 – Produkty lecznicze:

Lp.

Nazwa towaru

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa (bez podatku VAT)

Data ważności

Województwo na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkty

Transport towaru

1.   

Szczepioenka NeisVac-C 1 amp. –strzyk. 0,5 ml + 2 igły

szt.

406

90,00

31.05.2018 r.

woj. łódzkie

w temperaturze od 20 C do 80 C

2.  

szt.

194

90,00

31.07.2018 r.

3.

Dobuject 50 mg/ml – 5 ml koncentrat do sporządzenia rotworu do infuzji x 5 amp.

op.

160

10,00

31.03.2018 r.

woj. warmińsko-mazurskie

w temperaturze od 150 C do 250 C

 Tabela nr 2 – Wyrób medyczny:

Lp.

Nazwa
towaru

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa (bez podatku VAT)

Data ważności

Województwo na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkty

Transport towaru

1.    

Antibac środek do dezynfekcji powierzchni w op. po 1 litrze gotowy do bezpośredniego użycia

op.

108

9,49

31.01.2018 r.

woj. łódzkiego

Transport musi być zgodny z Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR w przypadki dużej ilości zamawianego towaru

(patrz pkt. 2)

2.    

op.

35

9,49

28.02.2018 r.

3.    

op.

4.800

9,49

31.03.2018 r.

Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od kupowanej ilości towarów.

Warunki sprzedaży:

  1. Produkty lecznicze wymienione w Tabeli nr 1 przechowywane są w magazynach farmaceutycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez ich producentów. Agencja dokona sprzedaży produktów lecznieczych wymienionych w Tabeli nr 1 podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi, w szczególności hurtownie farmaceutyczne oraz apteki, w tym apteki szpitalne.
  2. Wyrób medyczny wymieniony w Tabeli nr 2, zgodnie z Kartą charakterystyki, wymaga w czasie jego transportu stosownia Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR. Jednakże, gdy ilość przypadająca na jednostkę transportową wynosi nie więcej niż 333 litry, nie jest wymagany specjalistyczny transport.
  3. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość towarów, z zastrzeżeniem pełnych opakowań jednostkowych.
  4. Termin płatności za zakupione towary wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  5. Odbiór zakupionych towarów nastąpi z magazynów wymienionych w tabeli powyżej staraniem własnym i na własny koszt oraz ryzyko Oferenta, przy czym w przypadku zakupu przez nabywcę większej ilości towarów, Agencja może zapewnić transport i pokryć jego koszty.
  6. Ofertę zakupu towarów od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  7. Termin składania ofert: do dnia 22.12.2017 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. towarów można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 368.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (06.12.2017)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (06.12.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (06.12.2017)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty