Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży produktów leczniczych

2017-06-07 12:51:23

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży produktów leczniczych

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymienione produkty:

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa (bez podatku VAT)

Data ważności

Województwo na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkty

1.      

Ketanest 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań fiolka po 20 ml x 5 fiolek

op.

8

75,00

30.09.2017 r.

woj. łódzkie

2.      

Pancuronium 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań x 10 amp.

op.

660

20,00

31.12.2017 r.

woj. łódzkie

Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od kupowanej ilości produktów.

Produkty lecznicze wymienione w tabeli powyżej przechowywane są w magazynach farmaceutycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez ich producentów.

Warunki sprzedaży:

  1. Agencja dokona sprzedaży produktów leczniczych podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2142) są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi, w szczególności hurtownie farmaceutyczne oraz apteki, w tym apteki szpitalne. W przypadku produktu wymienionego w pozycji nr 1 tabeli, Oferent musi posiadać zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi oraz psychotropowymi.
  2. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość produktów, z zastrzeżeniem pełnych opakowań jednostkowych produktów.
  3. Termin płatności za zakupione produkty wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  4. Odbiór zakupionych produktów nastąpi z magazynu wymienionego w tabeli powyżej staraniem własnym i na własny koszt Oferenta, przy czym w przypadku zakupu przez nabywcę większej ilości produktów, Agencja może zapewnić transport i pokryć jego koszty.
  5. Ofertę zakupu produktów od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub mailem na adres kancelaria@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  6. Termin składania ofert: do dnia 30.06.2017 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży w/w produktów można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 368.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (07.06.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (07.06.2017)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty