Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży produktów leczniczych

2017-01-13 07:31:14

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży produktów leczniczych

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymienione produkty, które stanowią nadwyżkę:

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa (bez podatku VAT )

Data ważności

Województwo na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkty

1.

Chlorsuccillin 200mg proszek do sporz. roztw. do wstrzykiwań x 10 fiolek

op.

800

106,15

31.10.2017 r.

woj. warmińsko-mazurskie

2.   

Ketanest 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań fiolka po 20 ml x 5 fiolek

op.

8

453,70

30.09.2017 r.

woj. łódzkie

3.  

Pancuronium 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań x 10 amp.

op.

1.000

64,50

31.12.2017 r.

woj. łódzkie

Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od kupowanej ilości produktów.

Produkty lecznicze wymienione w tabeli powyżej przechowywane są w magazynach farmaceutycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez ich producentów.

Warunki sprzedaży:

  1. Agencja dokona sprzedaży produktów leczniczych podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 2142) są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi, w szczególności hurtownie farmaceutyczne oraz apteki, w tym apteki szpitalne. W przypadku produktu wymienionego w pozycji nr 2 tabeli, Oferent musi posiadać zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi oraz psychotropowymi.
  2. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość produktów, z zastrzeżeniem pełnych opakowań jednostkowych produktów.
  3. Termin płatności za zakupione produkty wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  4. Ofertę zakupu produktów od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  5. Termin składania ofert: do dnia 27.01.2017 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. produktów można uzyskać pod nr telefonu:
22 36 09 368.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (13.01.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (13.01.2017)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty