Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Sprzedaż rezerw technicznych

2021-09-06 16:25

W tym miejscu zamieszczane są ogłoszenia dot. sprzedaży rezerw technicznych

Sprzedaż dokonywana jest w ramach:

  1. likwidacji rezerw strategicznych zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych;
  2. gospodarowania technicznymi rezerwami strategicznymi powstającymi w wyniku dokonywania wymiany/zamiany rezerw w rozumieniu przepisów ustawy o rezerwach strategicznych w związku z realizacją ustawowego obowiązku utrzymywania rezerw strategicznych przez Agencję.

Sprzedaż realizowana jest w drodze przetargów pisemnych, ogłaszanych na stronie BIP oraz dodatkowo, w przypadku likwidacji, w prasie ogólnopolskiej.

Warunki przetargu oraz szczegółowe dane dotyczące asortymentu w ramach prowadzonego postępowania zamieszczane są na stronie www.arm.gov.pl w zakładce "Rezerwy Techniczne”.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (11.06.2015)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (06.09.2021)

Sprzedaż asortymentu kolejowego

2021-10-19 15:52

Warunki przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż asortymentu kolejowego przechowywanego w magazynach zamiejscowych w Poczesnej i Dziurkowie.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Marcin Wasilewski (19.10.2021)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (19.10.2021)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (19.10.2021)

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 54

Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty