[Archiwum] Oferta sprzedaży towarów

2016-08-22 11:37:31

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży siatek opatrunkowych

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymienione towary:

Lp.

Nazwa towaru

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa (bez podatku VAT )

Data ważności

Województwo na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkty

1.      

Siatka opatrunkowa nr 4 op. po 1 m

szt.

3495

0,89

30.11.2016 r.

woj. łódzkie

2.      

Siatka opatrunkowa nr 6 op. po 1 m

szt.

3137

1,14

30.11.2016 r.

woj. łódzkie

3.      

Siatka opatrunkowa nr 8 op. po 1 m

szt.

4039

1,44

30.11.2016 r.

woj. łódzkie

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od kupowanej ilości towarów.

Warunki sprzedaży:

  1. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość towarów.
  2. Odbiór zakupionych towarów nastąpi z magazynu wymienionego w tabeli powyżej staraniem własnym i na własny koszt oraz ryzyko Oferenta, przy czym w przypadku zakupu przez nabywcę większej ilości towarów, Agencja może zrealizować wysyłkę i pokryć jej koszty.
  3. Termin płatności za zakupione towary wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  4. Ofertę zakupu produktów od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  5. Termin składania ofert: do dnia 02.09.2016 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. towarów można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 380
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (22.08.2016)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (22.08.2016)